Farmacja – szkolenia dla managerów

 

Przykładowe programy szkoleniowe dla managerów

 

Dlaczego niektórzy managerowie prawie zawsze realizują swoje cele i cieszą się konsumowaniem dodatkowych premii?
Jeśli chcesz niesamowicie zwiększyć swoją skuteczność, pracować mniej lecz efektywniej – to szkolenie jest właśnie dla Ciebie:

clock „Jak skutecznie realizować cele czyli sekret efektywnego działania”
– warsztat dla ambitnych managerów

na którym:

 • zrozumiesz powody dotychczasowych sukcesów i niepowodzeń
 • nauczysz się precyzować swoje plany i określać swoje cele tak, aby idealnie realizować zamierzenia
 • poznasz czteroetapowy model sukcesu

a wszystko to dzięki:

 • poznaniu 7 obszarów życia, w których zachowanie harmonii daje szczęście
 • zrozumieniu kryteriów wyznaczania celów wg Briana Tracy, które warunkują skuteczność Twoich działań
 • pytaniom kartezjańskim, które pomogą ustalić spójność Twoich dążeń

a ponad to uświadomisz sobie:

 • co dla Ciebie jest naprawdę ważne
 • swoje pragnienia i stworzysz listę celów do zrealizowania
 • jak wielką rolę w Twoim życiu odgrywają przekonania

Jeśli chcesz nie tylko marzyć, ale też realizować swoje cele zawodowe i nie tylko,
to szkolenie jest właśnie dla Ciebie !!!

Aby obejrzeć krótki film – zapowiedź szkolenia- kliknij w link poniżej

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6uqPza5TWmU 

run „13 sposobów pozafinansowego motywowania pracowników”

Kto jeszcze chce mieć zadowolony zespół chętny do pracy?

Szkolenie, na którym :

 • Dogłębnie zrozumiesz rolę szefa w procesie motywacji a dzięki temu Twoja praca stanie się jeszcze bardziej twórcza.
 • Poznasz nowoczesne teorie motywacji, które zaczniesz praktycznie używać co sprawi, że Twój personel będzie pracował chętniej i skuteczniej.
 • Przećwiczysz coaching wizji, dający niebywałe efekty motywacyjne.

a wszystko to dzięki:

 • Ukierunkowaniu na osiągnięcia.
 • Okazywaniu uznania.
 • Poznaniu niezawodnych metod motywowania samego siebie.

a ponad to uświadomisz sobie: 

 • Motywatory i demotywatory w swoim działaniu.
 • Jak modyfikować i wzbogacać treści pracy, by była to recepta na rutynę i wypalenie
 • Czynniki sukcesu efektywnego zespołu.

PIERWSZE KROKI NA STANOWISKU MANAGERA ZESPOŁU „SZEF TO ZAWÓD”

 • Cechy dobrego managera – jak stać się szefem
  • Delegowanie
  • Motywowanie
  • Egzekwowanie
  • Zarządzanie czasem
  • Zarządzanie zasobami
  • Budowanie zespołu
 • Expose szefa
 • Budowanie relacji z podwładnymi
 • Budowanie autorytetu.
 • Asertywność jako postawa
 • Asertywne stawianie granic, asertywna odmowa, asertywne egzekwowanie zobowiązań
 • Wyciąganie wniosków na podstawie analizy danych – case study

KIEROWANIE ZESPOŁEM „SZEF JAKO DORADCA, COACH I MENTOR”

 • Rola szefa w zależności od stopnia rozwoju pracownika – wg matrycy Blancharda
 • Wydawanie poleceń i wyznaczanie celów
 • Style kierowania – model przywództwa sytuacyjnego wg Herseya
 • Kontrola wykonania zadania – Timing
 • Tworzenie ustaleń na przyszłość – weryfikacja implementacji ustaleń
 • Narzędzia stosowane w kierowaniu zespołem
 • Rozmowy dyscyplinujące: karanie i nagradzanie podwładnych
 • Sytuacje trudne w pracy kierownika – scenki z kamerą

COACHING W PRACY MANAGERA SPRZEDAŻY

 • Co to jest coaching?
 • Przygotowanie do coachingu
 • Zasady coachingu
 • Umiejętności coachingowe
 • Mapa coachingu
 • Coaching, doradztwo a mentoring
 • Realizacja celów coachingu – coaching jako proces
 • Rozmowy coachingowe z pracownikami w odniesieniu do poziomów neurologicznych
  Roberta Diltsa
 • Coaching a praca w terenie
 • Wpływ menedżerów na doskonalenie wyników
 • Zarządzanie przez cele
 • Kryteria prawidłowo określonego celu

SKUTECZNE PRZEKAZYWANIE INFORMACJI ZWROTNEJ

 • Dlaczego należy udzielać informacji zwrotnych?
 • O czym świadczy brak komunikacji z podwładnymi i nieudzielanie feedbacku?
 • Zrób to profesjonalnie! Podstawowe zasady udzielania feedbacku
 • Prawidłowa komunikacja w udzielaniu informacji zwrotnych w pracy
 • Umiejętna krytyka i odpowiednia pochwała
 • Najczęstsze błędy szefów

OKRESOWA ROZMOWA OCENIAJĄCA

 • Korzyści z oceny pracownika
 • Przygotowanie do rozmowy oceniającej
 • Co powinno być przedmiotem oceny
 • Budowanie mapy kompetencji
 • Angażowanie i motywowanie pracownika
 • Struktura rozmowy oceniającej
 • Ustalenie planu rozwoju pracownika
 • Działania monitorujące ustalenia