Kurs managerski - Akademia Managera

 • Poznanie własnego stylu przywództwa, swoich mocnych i słabych stron
 • Nabycie umiejętności planowania działań, ustalania celów priorytetowych i ich egzekwowania
 • Poznanie zasad efektywnego zarządzania sobą w czasie
 • Doskonalenie umiejętności menedżerskich, budowania zespołu i zarządzania jego potencjałem

Program:

„SZEF TO ZAWÓD” 

I DZIEŃ

Najważniejsze zadania managera

 • Cechy dobrego menadżera
 • Narzędzia stosowane w kierowaniu zespołem
 • Expose szefa i podstawowe zasady wystąpień publicznych

Sytuacje trudne w pracy managera

 • Asertywność szefa
 • Budowanie autorytetu
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Rozmowy dyscyplinujące: karanie i nagradzanie podwładnych
 • Przekazywanie trudnych decyzji

II DZIEŃ

KIEROWANIE ZESPOŁEM „SZEF JAKO DORADCA, COACH I MENTOR” 

Strategie planowania i wyznaczania celów biznesowych

 • Kryteria prawidłowo określonego celu
 • Zarządzanie przez cele
 • Monitorowanie procesu realizacji celu
 • Rola szefa w zależności od stopnia rozwoju pracownika – wg matrycy Blancharda
 • Style kierowania – model przywództwa sytuacyjnego wg Herseya
 • Instruktaż
 • Doradztwo
 • Coaching
 • Mentoring
 • Delegowanie zadań i monitorowanie ich wykonania

III DZIEŃ

“WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO LIDERA”

Zarządzanie zmianą

 • Poznanie czynników wywołujących zmiany i źródeł oporu wobec zmian
 • Poznanie różnorodnych podejść do planowanej zmiany
 • Tajemnica sukcesu w podejściu do zmiany

Zarządzanie sobą w czasie

 • Zasada Pareto
 • Matryca Eisenhowera
 • Metoda planowania dnia ALPEN
 • Priorytetyzacja zadań
 • Prawo Parkinsona czyli jak radzić sobie z prokrastynacją

Zarządzanie stresem

 • Czym jest stres i jak sobie z nim radzić?
 • Sposoby zapobiegania konsekwencjom przedłużającego się stresu
 • Różne metody relaksacji

IV DZIEŃ

“POZAFINANSOWE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW”

 • Różne podejścia do motywacji
 • Jak na codzień motywować się do działania – źródła automotywacji
 • 13 zasad skutecznego motywowania pozafinansowego
 • Angażowanie pracownika we wspólne cele
 • Motywatory i demotywatory
 • Różnorodne narzędzia motywacji pracowników

Cechy współczesnego lidera

 • Wizerunek szefa i jego wpływ na ocenę przywództwa
 • Kluczowe element przywództwa
 • Zarządzanie vs przywództwo
 • Czteroetapowy model sukcesu

 

Zamów kurs managerski

 

Zadzwoń: 605 452 073