Szkolenia dla KAMów – Zarządzanie klientem strategicznym

 • Uświadomienie roli KAM w organizacji.
 • Aktywne wsparcie klienta w procesie realizacji kontraktu
 • Wypracowanie planu przygotowania do negocjacji rocznych
 • Zakończenie negocjacji w kontekście długofalowej współpracy

Program:

I DZIEŃ

ZARZĄDZANIE KLIENTEM STRATEGICZNYM

WPROWADZENIE:

 • Uświadomienie roli KAM w organizacji – klient zewnętrzny i klient wewnętrzny – pozycja KAM w firmie
 • Zbudowanie świadomości partnerstwa we współpracy z sieciami
 • Potrzeby a interesy
 • Zarządzanie emocjami
 • Strategiczne podejście do klienta – różnice pomiędzy sieciami i grupami zakupowymi

PLANOWANIE – przygotowanie do negocjacji

 • Postawy w negocjacjach – test i ćwiczenia
 • Zachowania dobrego negocjatora – czy wolno mi się pomylić
 • Asertywność w kontaktach handlowych – czy wolno mi powiedzieć nie
 • Cele negocjacyjne
 • Obszary do negocjacji
 • Argumenty
 • Motywacje, misja i cele
 • BATNA- moja i adwersarza

II DZIEŃ

REALIZACJA czyli partnerstwo w biznesie

 • Rozpoczęcie negocjacji
 • Znaczenie czasu w negocjacjach
 • Wykorzystanie terytorium
 • Zarządzanie konfliktami, przełamywanie impasów
 • Przejmowanie inicjatywy
 • Zarządzanie ustępstwami
 • Zakończenie negocjacji w kontekście długofalowej współpracy

KOORDYNACJA

 • Aktywne wsparcie klienta w procesie realizacji kontraktu czyli gdzie kończy się moja odpowiedzialność

FOLLOW-UP czyli kluczowe elementy w budowaniu długofalowej współpracy

 • Cele moje a sieci
 • Moje mocne i słabe strony w kontekście potrzeb sieci

ACTION PLAN

 • Wypracowanie planu przygotowania do negocjacji rocznych