Motywacja pozafinansowa pracowników na podstawie Reiss Motivation Profile

Doskonale wiemy, jak dużym wyzwaniem w dzisiejszych czasach jest motywowanie pracowników w organizacji. Uwzględnianie ich indywidualnych potrzeb i umiejętne odnoszenie się do nich, niewątpliwie zwiększa efektywność i powoduje wzrost motywacji oraz zaangażowania pracowników.

Dowiedz się:

 • Jak poznać i zrozumieć wewnętrzne motywatory pracowników?
 • Czym jest Reiss Motivation Profile?
 • Jak motywować przez RMP?
 • Co zyskasz dzięki RMP?

Jak zatem poznać i zrozumieć wewnętrzne motywatory pracowników?

Jeśli poszukujesz sposobu, jak świadomie i skutecznie budować zaangażowanie pracowników, zaspokajać ich indywidualne potrzeby wewnętrzne oraz zrozumieć korzyści posiadania w zespole różnorodności motywacyjnej, rozwiązaniem jest skorzystanie z narzędzia motywowania pozafinansowego Reiss Motivation Profile® - nowatorskiej koncepcji psychologicznej badającej motywację. Wybierając RMP zdobędziesz szeroką gamę narzędzi motywacji pozafinansowej.
 

Czym jest "RMP"?

Reiss Motivation Profile jest naukowo opracowaną metodą badania motywacji człowieka. Metoda została opracowana w USA przez prof. Stevena Reissa, autorytetu z dziedziny psychiatrii i psychologii klinicznej. Jej głównym założeniem jest określenie osobowości człowieka za pomocą tzw. 16 podstawowych motywatorów życiowych. Osoba poddająca się badaniu profilu osobowościowego wypełnia test składający się ze 128 pytań. Wynik testu obrazuje kształt hierarchii wartości badanej osoby przez pryzmat wartości dzięki, którym postrzegana jest przez nią rzeczywistość.
 

motywacja

 

Motywowanie pracowników poprzez zastosowanie RMP

RMP (Reiss Motivation Profile) może być wykorzystywany wszędzie tam, gdzie znajomość mechanizmów motywacyjnych jest kluczowym składnikiem sukcesu, przede wszystkim w szeroko rozumianym biznesie, sporcie oraz coachingu. Bez względu na branżę, wielkość firmy, doświadczenie czy lata obecności na rynku, wszyscy, którzy interesują się motywacją, znajdą dzięki RMP odpowiedzi na nurtujące pytania jak np.:

 • Jak właściwie budować relacje z przełożonymi, podwładnymi, partnerami biznesowymi i klientami?
 • Jak tworzyć zespoły, które będą skuteczne?
 • Jak dotrzeć do wewnętrznej motywacji pracowników i ją wzmocnić?
 • Jak utrzymać wysoki poziom motywacji do efektywnego działania?
 • Jak wytyczyć swoją karierę zawodową?
 • Jak lepiej porozumieć się z partnerem w pracy i życiu prywatnym?

Dzięki temu rozwiązaniu, pracownicy kadry menedżerskiej otrzymają konkretne sposoby zarządzania poprzez indywidualizację, a Twój zespół pogłębi tolerancję i zrozumienie odmienności charakterów, co wpłynie na zmianę postawy na bardziej proaktywną, dzięki świadomej realizacji swoich wewnętrznych motywatorów życiowych.  W konsekwencji zdecydowanie wzrośnie efektywność zespołu i poprawi się atmosfera pracy. W dłuższej perspektywie mierzalnym efektem takich działań jest również obniżenie fluktuacji pracowników.

Zastosowanie RMP w organizacji pozwala stworzyć atmosferę, w której ludzie chcą dać z siebie wszystko. Jest to według nas obecnie najskuteczniejsze narzędzie zarządzania w motywowaniu pracowników, zwiększające jednocześnie kompetencje menedżerskie w zarządzaniu zespołem.
 

Korzyści z Reiss Motivation Profile
 

Dzięki zastosowaniu RMP osoby zarządzające potrafią efektywniej zarządzać pracownikami i zespołami, ponieważ:

 • lepiej poznają siebie i swój styl zarządzania,
 • potrafią motywować pracowników,
 • potrafią przydzielać zadania zgodnie z talentami i według wewnętrznych potrzeb pracowników,
 • wiedzą jak komunikować, aby pracownicy ich słuchali, a nie tylko słyszeli,
 • podejmują trafniejsze decyzje personalne,
 • potrafią stworzyć warunki pracy tak, aby uwolnić wewnętrzną, naturalną motywację i zaangażowanie pracowników.
   

Dzięki zastosowaniu RMP wzrasta efektywność pracy zespołów, ponieważ:

 • zadania przydzielane są zgodnie z wrodzonymi predyspozycjami,
 • łatwiej jest wyłonić synergię pomiędzy członkami zespołu,
 • członkowie zespołu lepiej się rozumieją,
 • spada liczba konfliktów w zespole.
   

Dzięki zastosowaniu RMP w rozwoju pracowników, poznają oni lepiej samego siebie i swoje naturalne potrzeby, przez co:

 • wzrasta samoakceptacja, która motywuje pracowników,
 • spada fluktuacja w zespole,
 • następuje profilowanie kariery zawodowej pracowników.
   
wykres

 

Dzięki zastosowaniu RMP w procesie rekrutacyjnym podejmowane są trafniejsze decyzje personalne, ponieważ:

 • wymagania w stosunku do aplikantów są precyzyjniej definiowane,
 • rozpoznawane są talenty i potencjał kandydatów,
 • badana jest osobowość (stała w czasie), a nie zmienne zachowania,
 • wzrasta szansa znalezienia właściwego kandydata, nie tylko pod kątem fachowości,
 • spada koszt wdrożenia pracownika i procesu rekrutacyjnego.
   

Dzięki zastosowaniu RMP w marketingu staje się on ukierunkowany na potrzeby klienta, ponieważ:

 • badane są potrzeby i motywy klientów, które mogą zostać zaspokojone przez produkt,
 • możliwe jest odwołanie się do potrzeb klientów,
 • możliwe jest precyzyjne kreowanie kampanii reklamowych ukierunkowanych na podświadome potrzeby klientów,
 • strategiczne pozycjonowanie marki staje się prostsze.
   

Dzięki zastosowaniu RMP w coachingu staje się on efektywniejszy, ponieważ:

 • znalezienie zasobów u osoby coachowanej staje się znacznie prostsze,
 • łatwiej jest określić i aktywować talenty i potencjał,
 • łatwiej jest zrozumieć i zaakceptować swoje potrzeby,
 • łatwiej jest zrozumieć i zaakceptować potrzeby innych,
 • odkrycie nowych możliwości staje się szybsze,
 • osoba coachowana może dostrzec rozwiązania, które do tej pory wydawały jej się niemożliwe.
   

Dzięki zastosowaniu RMP w sporcie:

 • można lepiej określić stabilność emocjonalną sportowca,
 • sposób pracy trenera i sportowca staje się bardziej indywidualny,
 • odnajdowane są czynniki, które wpływają zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na wyniki sportowca,
 • osiągana jest synergia między trenerem a sportowcem.
   

Jeśli powyższe rozwiązanie jest dla Ciebie interesujące i chcesz razem z nami poznać najlepsze sposoby motywowania pracowników zadzwoń lub napisz do nas. W ramach informacji zwrotnej umówmy się na chwilę rozmowy na online, abyśmy mogli osobiście przekazać Ci wszystkie korzyści płynące z zastosowania RMP.

 

Zamów analizę Reiss Motivation Profile

 

Zadzwoń: 605 452 073