Szkolenia managerskie

Przygotowane przez nas zestawy szkoleń przybliżą Cię do zostania idealnym managerem! Jakie cechy powinien mieć perfekcyjny przywódca? O tym więcej w nowym artykule – Jak stać się idealnym managerem.

 

Akademia Managera

 • Poznanie własnego stylu przywództwa, swoich mocnych i słabych stron
 • Nabycie umiejętności planowania działań, ustalania celów priorytetowych i ich egzekwowania
 • Poznanie zasad efektywnego zarządzania sobą w czasie
 • Doskonalenie umiejętności menedżerskich, budowania zespołu i zarządzania jego potencjałem

show more

Program:

„SZEF TO ZAWÓD” 

I DZIEŃ

Najważniejsze zadania managera

 • Cechy dobrego menadżera
 • Narzędzia stosowane w kierowaniu zespołem
 • Expose szefa i podstawowe zasady wystąpień publicznych

Sytuacje trudne w pracy managera

 • Asertywność szefa
 • Budowanie autorytetu
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Rozmowy dyscyplinujące: karanie i nagradzanie podwładnych
 • Przekazywanie trudnych decyzji

II DZIEŃ

KIEROWANIE ZESPOŁEM „SZEF JAKO DORADCA, COACH I MENTOR” 

Strategie planowania i wyznaczania celów biznesowych

 • Kryteria prawidłowo określonego celu
 • Zarządzanie przez cele
 • Monitorowanie procesu realizacji celu
 • Rola szefa w zależności od stopnia rozwoju pracownika – wg matrycy Blancharda
 • Style kierowania – model przywództwa sytuacyjnego wg Herseya
 • Instruktaż
 • Doradztwo
 • Coaching
 • Mentoring
 • Delegowanie zadań i monitorowanie ich wykonania

III DZIEŃ

“WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO LIDERA”

Zarządzanie zmianą

 • Poznanie czynników wywołujących zmiany i źródeł oporu wobec zmian
 • Poznanie różnorodnych podejść do planowanej zmiany
 • Tajemnica sukcesu w podejściu do zmiany

Zarządzanie sobą w czasie

 • Zasada Pareto
 • Matryca Eisenhowera
 • Metoda planowania dnia ALPEN
 • Priorytetyzacja zadań
 • Prawo Parkinsona czyli jak radzić sobie z prokrastynacją

Zarządzanie stresem

 • Czym jest stres i jak sobie z nim radzić?
 • Sposoby zapobiegania konsekwencjom przedłużającego się stresu
 • Różne metody relaksacji

IV DZIEŃ

“POZAFINANSOWE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW”

 • Różne podejścia do motywacji
 • Jak na codzień motywować się do działania – źródła automotywacji
 • 13 zasad skutecznego motywowania pozafinansowego
 • Angażowanie pracownika we wspólne cele
 • Motywatory i demotywatory
 • Różnorodne narzędzia motywacji pracowników

Cechy współczesnego lidera

 • Wizerunek szefa i jego wpływ na ocenę przywództwa
 • Kluczowe element przywództwa
 • Zarządzanie vs przywództwo
 • Czteroetapowy model sukcesu

show less


Szkolenia dla KAMów – Zarządzanie klientem strategicznym

 • Uświadomienie roli KAM w organizacji.
 • Aktywne wsparcie klienta w procesie realizacji kontraktu
 • Wypracowanie planu przygotowania do negocjacji rocznych
 • Zakończenie negocjacji w kontekście długofalowej współpracy

show more

Program:

I DZIEŃ

ZARZĄDZANIE KLIENTEM STRATEGICZNYM

WPROWADZENIE:

 • Uświadomienie roli KAM w organizacji – klient zewnętrzny i klient wewnętrzny – pozycja KAM w firmie
 • Zbudowanie świadomości partnerstwa we współpracy z sieciami
 • Potrzeby a interesy
 • Zarządzanie emocjami
 • Strategiczne podejście do klienta – różnice pomiędzy sieciami i grupami zakupowymi

PLANOWANIE – przygotowanie do negocjacji

 • Postawy w negocjacjach – test i ćwiczenia
 • Zachowania dobrego negocjatora – czy wolno mi się pomylić
 • Asertywność w kontaktach handlowych – czy wolno mi powiedzieć nie
 • Cele negocjacyjne
 • Obszary do negocjacji
 • Argumenty
 • Motywacje, misja i cele
 • BATNA- moja i adwersarza

II DZIEŃ

REALIZACJA czyli partnerstwo w biznesie

 • Rozpoczęcie negocjacji
 • Znaczenie czasu w negocjacjach
 • Wykorzystanie terytorium
 • Zarządzanie konfliktami, przełamywanie impasów
 • Przejmowanie inicjatywy
 • Zarządzanie ustępstwami
 • Zakończenie negocjacji w kontekście długofalowej współpracy

KOORDYNACJA

 • Aktywne wsparcie klienta w procesie realizacji kontraktu czyli gdzie kończy się moja odpowiedzialność

FOLLOW-UP czyli kluczowe elementy w budowaniu długofalowej współpracy

 • Cele moje a sieci
 • Moje mocne i słabe strony w kontekście potrzeb sieci

ACTION PLAN

 • Wypracowanie planu przygotowania do negocjacji rocznych

 

show less


Jak motywować podwładnych i skutecznie nimi kierować? – standardy zarządzania zespołamimotivation

 • Szef to zawód
 • Karanie i nagradzanie podwładnych
 • Expose szefa
 • Informacja zwrotna

show more

 • Przekazywanie trudnych decyzji
 • Jak sobie radzić z narzekającymi pracownikami?
 • Efektywne zarządzanie zespołem
 • Autorytet menadżera

show less


Coach, mentor czy doradca – rola szefa w zespole

 • Szef a coachrola mentora
 • Coaching – definicja
 • Etapy uczenia się
 • Proces coachingu
 • Style coachingu

show more

 • Informacje zwrotne – warunkiem sukcesu
 • Jak udzielać informacji zwrotnej?
 • Lista kontrolna
 • Uważne słuchanie
 • Techniki aktywnego słuchania
 • Umiejętność zadawania pytań
 • Jakich pytań unikać?
 • Technika grow
 • Siedem praw samodzielnego rozwoju osobistego

show less


Rozmowy oceniające i coachingowecoaching

 • Cele i funkcje oceny
 • System ocen
 • Zasady prowadzenia rozmowy oceniającej
 • Błędy w procesie oceniania
 • Różne typy pracowników

show more

  • Komunikacja w pracy
  • Postawy w stosunku do rozmówcy
  • Asertywność
  • Techniki asertywnej komunikacji
  • Analiza transakcyjna
  • Poziomy logiczne Diltsa

show less


Czerpanie siły z różnorodności – przejdź z zespołem drogę do sukcesu image006

 • Wykształcenie pozytywnego nastawienia wobec pracy zespołowej, dzielenia się wiedzą, kierowania pracą innych
 • Rozwój kompetencji w zakresie współpracy
 • Poznanie i umiejętność stosowania wybranych narzędzi komunikacji

show more

   • Rozwój umiejętności delegowania uprawnień
   • Rozwój umiejętności udzielania informacji zwrotnej
   • Budowanie pozytywnych relacji grupowych

show lessJak stać się profesjonalnym managerem?manager

 • Uświadomienie korzyści z właściwego planowania, uwzględniającego czas, priorytety, a także zasoby członków zespołu
 • Poznanie zasad i korzyści z delegowania zadań i uprawnień
 • Doskonalenie umiejętności wpływania na pracowników w celu zwiększenia ich zaangażowania w wykonywaną pracę

show more

 • Poznanie przejawów konfliktów w zespole, a także roli menadżera w sytuacji konfliktowej
 • Poznanie istoty udzielania właściwej informacji zwrotnej i sposobów kontrolowania pracy zespołu
 • Poznanie zasad skutecznej komunikacji i doskonalenie umiejętności interpersonalnych w sytuacji współdziałania

show less


Jak skutecznie przewodzić w sytuacji zmiany?change

 • Poznanie czynników wywołujących zmiany i źródeł oporu wobec zmian
 • Poznanie różnorodnych podejść do planowanej zmiany
 • Nabycie umiejętności dostosowania stylu przywództwa do sytuacji
 • Rozwinięcie umiejętności wyznaczania celów i kontrolowania ich realizacji

show more

  • Poznanie istoty procesu motywowania w organizacji
  • Poznanie różnorodnych motywatorów, a w szczególności pozafinansowych narzędzi motywowania
  • Rozwinięcie umiejętności motywowania siebie i podwładnych
  • Zwiększenie zaangażowania uczestników w realizację swoich celów i organizacji

show less


Pożegnanie z konfliktem. Budowanie silnego zespołubudowanie zespołu

 • Świadomość strategii radzenia sobie z konfliktem
 • Koło konfliktu
 • 4 etapy konstruktywnego sporu procedura Gordona
 • Test nastawienia do rozwiązywania konfliktu -TOSI
 • Komunikat „JA”

show more

    • Zasady przekazywania informacji zwrotnej
    • Postawy: asertywna, agresywna, bierna,manipulacyjna
    • Asertywna pochwała i krytyka
    • Autodiagnoza
    • Moje widzenie zespołu
    • Efektywna praca w zespole

show less


Zarządzanie zespołem call centercallcenter

 • Zarządzanie zespołem konsultantów – wstęp
 • Style zarządzania zasobami ludzkimi
 • Skuteczna komunikacja
 • Rekrutacja konsultantów

show more

  • Grupa i zespół, role zespołowe
  • Motywowanie
  • Ocena konsultantów i coaching
  • Metody rozwiązywania konfliktów

show less


Kreowanie wizerunku Managera / Firmy w Social Media wizerunek w sieci

 • Dla kogo jest to szkolenie?
 • Szkolenie skierowane jest do osób, które poprzez media społecznościowe chcą zbudować swój wizerunek profesjonalnego Managera lub Firmy
 • Także dla osób, które są odpowiedzialne za działania marketingowe oraz chcą zdobyć bądź poszerzyć swoją wiedzę z zakresu projektów w e-przestrzeni

show more

 • Korzyści ze szkolenia
 • Każdy z uczestników stworzy swój własny pomysł na wykorzystanie marketingu społecznościowego w kreowaniu swojego wizerunku oraz efektywnej komunikacji z odbiorcami. Dowie się jakie produkty promować oraz które narzędzia wybrać, aby uzyskać oczekiwane efekty

show less


Kreowanie wizerunku Managera / Firmy w e-przestrzeni

 • Dla kogo jest to szkolenie?
 • Szkolenie skierowane jest do osób,
  które
  poprzez spójne działania w e-przestrzeni chcą zbudować swój wizerunek profesjonalnego Managera lub Firmy. Także dla osób,
  które są odpowiedzialne za działania marketingowe

  social-371649_1280 oraz chcą zdobyć bądź poszerzyć swoją wiedzę z zakresu
  projektów w e-przestrzeni

show more

  • Korzyści ze szkolenia
  • Każdy z uczestników stworzy swój własny pomysł na wykorzystanie e-marketingu oraz marketingu społecznościowego w budowaniu swojego korzystnego wizerunku. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jaki jest typowy polski internauta i jakie ma przyzwyczajenia, co pozwoli lepiej dopasować formę i treść przekazów reklamowych

show less


Budowa strategii komunikacji w social mediach

W trakcie pracy w grupach uczestnicy:

 • Ocenią potencjał wybranych marek
 • Przygotują ramową strategię komunikacji w social mediach
 • Samodzielnie dobiorą narzędzia i kanały komunikacji
 • Stworzą pomysły na wizualizacje i spróbują sił w copywritingu

Ponadto dowiedzą się:

show more

  • Jak wykorzystywać social media?
  • Jak komunikować się na Facebooku?
  • Jak korzystać z aplikacji?
  • Jak monitorować efekty działań w social mediach?

show less