Pierwsza pomoc i resuscytacja

Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę szkoleń z szeroko pojętego zakresu pierwszej pomocy i resuscytacji certyfikowaną przez Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne – American Heart Association (AHA) oraz Europejską Radę Resuscytacji (ERC).
Poniżej przedstawiamy szczegółową ofertę szkoleniową. Mamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Szkolenie z pierwszej pomocy

Kurs pierwsza pomoc-(HEARTSAVER RKO AED)

Szkolenie z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych oraz pierwszej pomocy. Kurs prowadzony
jest przez instruktorów American Heart Association z wykorzystaniem nowatorskich metod oraz filmów
instruktażowych.

show more

Uczestnicy szkolenia uczą się szybkiego rozpoznawania nagłych stanów zagrożenia
życia, wykonywania wysokiej jakości uciśnięć klatki piersiowej oraz prawidłowej wentylacji, a także
korzystania z defibrylatora automatycznego AED. Trening umiejętności odbywa się z wykorzystaniem
nowoczesnej, opracowanej przez AHA, sprawdzonej metody ćwiczeń praktycznych podczas prezentacji
wideo („PRACTICE WHILE WATCHING”). Metoda ta pozwala uczestnikom na praktyczne wykonywanie
prezentowanych na filmie technik, zaś instruktorom zapewnia możliwość obserwacji kursantów, oraz –
– w razie potrzeby – przekazywanie indywidualnych sugestii. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje
doskonały podręcznik w języku polskim wraz ze skróconym poradnikiem, który w nagłej sytuacji pozwala
na szybkie przypomnienie najważniejszych informacji.

show less

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

 • Najważniejsze zmiany w podstawowych czynnościach resuscytacyjnych, odzwierciedlające wytyczne 2015 American Heart Association Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej oraz Doraźnego
  Postępowania w Zaburzeniach Krążenia
 • Najważniejsze zasady wysokiej jakości RKO
 • Opracowany przez AHA łańcuch przeżycia
 • RKO z użyciem AED wykonywaną u osób dorosłych, dzieci i niemowląt przez 1 ratownika
 • Różnice w technikach ratowniczych w przypadku osób dorosłych, dzieci i niemowląt
 • Wykonywanie oddechów ratowniczych u osób dorosłych, dzieci i niemowląt

show more

 • Pomoc w zadławieniu u osób dorosłych, dzieci i niemowląt
 • RKO w sytuacjach szczególnych (podtopienia, zatrucia, ciąża, po urazie)
 • Elementy wywiadu ratowniczego
 • Postępowanie w przypadku podejrzenia ataku serca
 • Postępowanie w przypadku podejrzenia udaru mózgu
 • Postępowanie w przypadku wystąpienia drgawek
 • Postępowanie w zdekompensowanej cukrzycy (śpiączki cukrzycowe)
 • Podstawowe postępowanie w obrażeniach ciała

show less

Czas trwania szkolenia : 8 godzin.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują oficjalny certyfikat American Heart
Association ważny przez 2 lata i honorowany w osiemdziesięciu czterech krajach Świata.


Kurs z podstawowych czynności resuscytacyjnych dla personelu medycznego

BLS DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

Szkolenie z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych dla osób związanych zawodowo
z ochroną zdrowia. Szkolenie prowadzone jest przez instruktorów American Heart Association
z wykorzystaniem filmów instruktażowych.

show more

Uczestnicy kursu uczą się szybkiego rozpoznawania
nagłych stanów zagrożenia życia, wykonywania wysokiej jakości uciśnięć klatki piersiowej oraz
prawidłowej wentylacji, a także korzystania z defibrylatora automatycznego (AED). Trening umiejętności
odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnej, opracowanej przez American Heart Association, sprawdzonej
metody ćwiczeń praktycznych podczas prezentacji wideo („PRACTICE WHILE WATCHING”).
Metoda ta pozwala uczestnikom na praktyczne wykonywanie prezentowanych na filmie technik,
zaś instruktorom zapewnia możliwość obserwacji kursantów, oraz – w razie potrzeby – przekazywanie
indywidualnych sugestii. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje podręcznik w języku polskim wraz
ze skróconym poradnikiem, który w nagłej sytuacji pozwala na szybkie przypomnienie najważniejszych
informacji.

show less

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

 • Najważniejsze zmiany w podstawowych czynnościach resuscytacyjnych, odzwierciedlające wytyczne 2015 American Heart Association Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej oraz Doraźnego
  Postępowania w Zaburzeniach Krążenia
 • Najważniejsze zasady wysokiej jakości RKO
 • Opracowany przez American Heart Association łańcuch przeżycia
 • RKO z użyciem AED wykonywaną u osób dorosłych, dzieci i niemowląt przez 1 ratownika
 • RKO z użyciem AED wykonywaną u osób dorosłych, dzieci i niemowląt przez 2 ratowników

show more

 • Różnice w technikach ratowniczych w przypadku osób dorosłych, dzieci i niemowląt
 • Technikę wentylacji z użyciem worka samorozprężalnego z maską u osób dorosłych, dzieci i niemowląt
 • Wykonywanie oddechów ratowniczych u osób dorosłych, dzieci i niemowląt
 • Pomoc w zadławieniu u osób dorosłych, dzieci i niemowląt
 • RKO z zastosowaniem zaawansowanego zabezpieczenia dróg oddechowych

show less

Czas trwania szkolenia:  5 godzin.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują oficjalny certyfikat American Heart
Association ważny przez 2 lata i honorowany w osiemdziesięciu czterech krajach Świata.


Zaawansowane czynności resuscytacyjne

ZAAWANSOWANE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE

Opracowany przez American Heart Association kurs Zaawansowane czynności resuscytacyjne (ACLS)
bazuje na umiejętnościach z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych (BLS), z podkreśleniem
znaczenia nieprzerwanej RKO wysokiej jakości.

show more

Kurs ma charakter stacjonarny i jest prowadzony przez instruktora. Na zajęciach kładzie się nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu, komunikacji wewnątrz zespołowej oraz systemów opieki i wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Kurs ACLS obejmuje również zagadnienia dotyczące zabezpieczenia dróg oddechowych i farmakologii.
W trakcie kursu ACLS uczestnicy zdobywają umiejętności podczas sesji przeprowadzonych w dużych
grupach, a następnie doskonalą je i sprawdzają ich opanowanie, pracując na specjalnych stanowiskach
szkoleniowych z wykorzystaniem scenariuszy przypadków. Aby pomyślnie ukończyć kurs, należy
wykazać się umiejętnościami na wszystkich stanowiskach szkoleniowych i zdać test umiejętności
z zakresu RKO i AED oraz wentylacji z zastosowaniem worka samorozprężalnego z maską,
test Megacode i egzamin pisemny. Po pomyślnym ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują ważny
przez dwa lata certyfikat ukończenia kursu Zaawansowane czynności resuscytacyjne (ACLS).
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje podręcznik w języku polskim wraz ze skróconym poradnikiem,
który w nagłej sytuacji pozwala na szybkie przypomnienie najważniejszych informacji.

show less

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

 • Najważniejsze zmiany w podstawowych czynnościach resuscytacyjnych, odzwierciedlające wytyczne 2015 American Heart Association Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej oraz Doraźnego
  Postępowania w Zaburzeniach Krążenia
 • Umiejętności z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych, w tym skuteczne uciśnięcia klatki piersiowej, korzystanie z worka samorozprężalnego z maską i obsługa AED

show more

 • Rozpoznawanie i wczesne leczenie zatrzymania oddechu i nagłego zatrzymania krążenia
 • Rozpoznawanie i wczesne leczenie rytmów towarzyszących nagłemu zatrzymania krążenia lub do niego prowadzących
 • Zabezpieczenie dróg oddechowych
 • Powiązane tematy z zakresu farmakologii
 • Postępowanie w przypadku ostrych zespołów wieńcowych (OZW) i udaru
 • Efektywna komunikacja wewnątrz zespołu resuscytacyjnego, zarówno w roli lidera, jak i członka

show less

Niniejszy kurs ACLS jest przeznaczony dla posługującego się językiem polskim personelu medycznego, który kieruje leczeniem nagłego zatrzymania krążenia i innych nagłych przypadków związanych z układem krążenia, lub w nim uczestniczy. Do grupy tej należy personel ratownictwa medycznego i oddziałów intensywnej terapii.
Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują oficjalny certyfikat American Heart Association ważny przez 2 lata i honorowany w osiemdziesięciu czterech krajach Świata.


ZAAWANSOWANE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U DZIECI

ZAAWANSOWANE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U DZIECI

Organizowany przez American Heart Association kurs PALS doskonali umiejetności personelu
medycznego w zakresie zabiegów resuscytacyjnych u dzieci z nagłym zatrzymaniem krążenia
lub w stanie poprzedzającym zatrzymanie krążenia.

show more

Celem kursu PALS jest poprawa jakości opieki nad dziećmi ciężko chorymi lub z poważnymi obrażeniami, zapewniająca lepsze wyniki leczenia. Na kursie wykorzystuje się serię symulowanych przypadków nagłych u dzieci w celu przekazania wiedzy oraz podkreślenia istotnych kwestii w zakresie systematycznej oceny pediatrycznej,
podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, algorytmów PALS, skutecznej resuscytacji i dynamiki pracy zespołu. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje podręcznik w języku angielskim wraz ze skróconym poradnikiem, który w nagłej sytuacji pozwala na szybkie przypomnienie najważniejszych informacji.

show less

Kurs PALS obejmuje następujące zagadnienia:

 • RKO dzieci z zastosowaniem AED wykonywaną przez 1 i 2 ratowników
 • RKO niemowląt wykonywaną przez 1 i 2 ratowników
 • Postępowanie w zaburzeniach oddychania
 • Zaburzenia rytmu serca i elektroterapię

show more

 • Dostęp naczyniowy
 • Koncepcję resuscytacji zespołowej
 • Dyskusję i symulację przypadków zatrzymania krążenia, oddechu oraz wstrząsu
 • Systematyczną ocenę pediatryczną

show less

Kurs PALS jest przeznaczony dla personelu medycznego odpowiedzialnego za reagowanie w nagłych przypadkach u niemowląt i dzieci. Personel ten obejmuje osoby wchodzące w skład zespołów ratownictwa medycznego, jak również personel oddziałów ratunkowych i intensywnej terapii, taki jak lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, oraz inne osoby potrzebujące certyfikatu ukończenia kursu PALS z przyczyn zawodowych lub innych.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują oficjalny certyfikat American Heart Association ważny przez 2 lata i honorowany w osiemdziesięciu czterech krajach Świata.