Lista dostępnych szkoleń dla personelu medycznego:

 

 • Cyberbezpieczeństwo

 • BLS dla personelu medycznego (szkolenia certyfikowane)

 • Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne ACLS (szkolenie certyfikowane)

 • Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne dla dzieci PALS (szkolenie certyfikowane)

 • Diagnostyka, leczenie i monitorowanie ciężkich zakażeń szpitalnych

 • Bezpieczeństwo pacjenta

 • RODO w placówkach medycznych

 • Techniki podnoszenia pacjentów w aspekcie ergonomii pracy

 • Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia

 • Profilaktyka wypalenia zawodowego

 • Zarządzanie stresem i emocjami

 • Umiejętności komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami

 • Język migowy (szkolenie z możliwością kształcenia na dwóch poziomach)

 • Szkolenie dla kadry managerskiej oraz kierowniczej w zakresie motywowania pracowników i budowania zespołu przyjaznego osobom ze szczególnymi potrzebami

 • Ewidencja czasu pracy w placówkach medycznych (szkolenie dla działu kadr)

 • Stosowanie przymusu bezpośredniego

 • Prawne aspekty wykonywania zawodu i zarządzanie relacją z pacjentem