Szkolenia dla farmaceutów i kierowników aptek

Od ponad dekady prowadzimy szkolenia dla profesjonalistów z branży farmaceutycznej. Nasze kursy, zaprojektowane specjalnie dla farmaceutów i kierowników aptek, dostarczają nie tylko solidnej dawki wiedzy, ale umożliwiają zdobycie certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia i podniesienie ważnych kompetencji zawodowych.

W ramach realizowanych szkoleń, nasi eksperci stawiają na praktyczny aspekt edukacyjny i możliwości stosowania zdobytej wiedzy w praktyce aptecznej. Szkolenia prowadzone przez doświadczonych specjalistów to źródło aktualnej wiedzy, a przede wszystkim możliwość wymiany doświadczeń ze strony uczestników oraz udzielenie cennych porad na różne tajniki pracy w zawodzie farmaceuty.

Pamiętaj, że uczestnictwo w szkoleniu to inwestycja w działania, które mogą wpłynąć pozytywnie na sprzedaż i komunikację z pacjentem w aptece.

Zgłoś się do nas, a dobierzemy odpowiednie rozwiązania szkoleniowe do potrzeb twoich pracowników lub zapytaj o najpopularniejsze tematy!

Skontaktuj się z nami

Marta Hajda - tel. 510 464 123
Marcin Filipowski - tel. 605 452 073
[email protected]

Opinie

 • „Wspaniały wykładowca, bardzo kompetentny z ogromną wiedzą. Wiedza przekazana w sposób jasny i zrozumiały. Dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy. Całościowo szkolenie było dla mnie inspiracją.”

  Uczestnik szkolenia w Otwocku, kwiecień 2022

 • „Dużo wartościowej wiedzy. Prowadzący z dużą wiedzą, niezwykle sympatyczny, rzeczowy, pomocny. Zdecydowanie jestem zadowolony.”

  Mateusz, Łódź, maj 2022

 • „Instruktor jest osobą kompetentną, potrafi się odnaleźć w różnych sytuacjach, ma ogromną wiedzę, którą potrafi przekazać.”

  Justyna, Łódź, maj 2022

 • „Kurs przeprowadzony w pełni profesjonalnie. Prowadzący w sposób dynamiczny oraz z empatią przystosował się do specyficznych potrzeb kursantów. Instruktor w sposób merytoryczny przekazywał wiedzę”

  Grzegorz, Łódź, maj 2022

 • „Najlepszy kurs dla moich pracowników jaki był do tej pory”

  Robert, Łódź, maj 2022

 • „Polecam z całym przekonaniem. Wiedza przekazana w sposób praktyczny z dużą dozą wyjaśniającej teorii. Jasno, dostępnie, dużo ćwiczeń. Polecam”

  Edyta, Śrem, październik 2021

 • „Poziom merytoryczny usługi był na wysokim poziomie. Osoba prowadząca była pomocna, udzielała cennych wskazówek oraz w sposób przystępny przekazywała wszystkie informacje. Cel usługi został w pełni zrealizowany. Atmosfera w grupie podczas usługi sprzyjała przyjmowaniu nowych wiadomości. Część praktyczna została przeprowadzona wzorcowo.”

  Przemysław, Rybnik, listopad 2020

 • „Szkolenie w mojej ocenie przeprowadzone było profesjonalnie. Prowadzący wykazał się bardzo dobrą znajomością tematyki i umiejętnością przekazania posiadanej wiedzy i doświadczenia. Podczas szkolenia prowadzący zachęcał do aktywnego uczestnictwa poprzez dyskusję i zadawanie pytań.”

  Piotr, Tychy, marzec 2020

 • „Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony przebiegiem szkolenia. Poruszono tematy, które w pełni mnie interesowały. Przykłady z "życia" wzięte. Odpowiednie tempo, ciekawie prowadzone. Polecam”

  Marek, Tychy, marzec 2020

Korzyści wynikające z naszych szkoleń dla farmaceutów:

 1. Zwiększone zaufanie pacjentów: Szkolenia w zakresie komunikacji poprawiają relacje między farmaceutami a pacjentami, co buduje zaufanie. Pacjenci chętniej korzystają z porad farmaceutów, co może prowadzić do zwiększenia sprzedaży produktów OTC (bez recepty).
 2. Umiejętność rekomendacji i lojalność klientów: Farmaceuci, którzy potrafią skutecznie komunikować się z pacjentami i doradzać im w wyborze produktów, przyczyniają się do wzrostu sprzedaży i lojalności klientów. Pacjenci częściej wracają do aptek, w których otrzymali fachową i przyjazną obsługę.
 3. Zwiększenie kompetencji miękkich: Farmaceuci z rozwiniętymi kompetencjami miękkimi, takimi jak umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i efektywna komunikacja z pacjentami, mogą lepiej spełniać oczekiwania pacjentów i poprawiać jakość obsługi w aptece.
 4. Efektywność operacyjna: Przeszkoleni farmaceuci mogą lepiej zarządzać czasem i procesami w aptece, co zwiększa efektywność operacyjną i redukuje koszty. Lepsza organizacja pracy przekłada się na szybszą i bardziej efektywną obsługę pacjentów.
 5. Rozwój nowych usług: Dzięki szkoleniom farmaceuci są lepiej przygotowani do wprowadzania i zarządzania nowymi usługami, takimi jak opieka farmaceutyczna czy edukacja zdrowotna, co może zwiększyć przychody apteki.
 6. Poprawa wizerunku apteki: Farmaceuci, którzy uczestniczą w szkoleniach, podnoszą prestiż apteki jako miejsca profesjonalnej opieki zdrowotnej. To z kolei może przyciągnąć więcej klientów i poprawić ogólny wizerunek apteki.
 7. Redukcja obciążeń lekarzy POZ: Szkolenia farmaceutów w zakresie drobnych dolegliwości i samoopieki odciążają lekarzy POZ, co zwiększa wartość farmaceutów w systemie ochrony zdrowia i może przyciągnąć pacjentów do aptek w poszukiwaniu porad zdrowotnych.

Raport Kenvue

Wnioski z raportu KENVUE / Badanie przeprowadziła firma IQVIA Polska.

Raport Kenvue koncentruje się na roli farmaceutów w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, oczekiwaniach pacjentów i gotowości farmaceutów do podjęcia dodatkowych działań w ramach systemu opieki zdrowotnej. Celem badania było zebranie opinii pacjentów i farmaceutów na temat roli farmaceutów w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Badanie skupiło się na odpowiedzi na pytania dotyczące:

 • Oczekiwań pacjentów wobec farmaceutów i systemu opieki zdrowotnej.
 • Nastawienia pacjentów do self-care pod opieką farmaceutów.
 • Gotowości farmaceutów do podejmowania dodatkowych działań.

Badanie przeprowadzono metodą ilościową z użyciem techniki CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) na grupie 1006 pacjentów oraz 313 farmaceutów pracujących bezpośrednio z pacjentami.

Wyniki badania

Opinie pacjentów:
 • Zaufanie do farmaceutów: Pacjenci ufają farmaceutom i chętnie korzystają z ich porad w przypadku drobnych dolegliwości. Są także otwarci na profilaktykę i edukację zdrowotną w aptekach. 59% respondentów odpowiedziało zdecydowanie tak/raczej tak - Farmaceuta jest najlepszym źródłem wiedzy o lekach bez recepty.
 • Preferencje dotyczące self-care: 60% pacjentów woli udać się do farmaceuty niż do lekarza w przypadku typowych objawów, doceniając wsparcie i rekomendację farmaceuty.
 • Warunki rozmowy: Pacjenci preferują dyskretne warunki rozmowy, takie jak oddzielne pomieszczenia w aptekach.
 • Rola farmaceuty: Farmaceuci są postrzegani jako profesjonalni doradcy należących do tej samej grupy co lekarze czy pielęgniarki, co przekłada się na zaufanie do ich rekomendacji dotyczących leków OTC i RX. 69% respondentów odpowiedziało zdecydowanie tak/raczej tak - Chciałbym, żeby farmaceuta powiedział mi, na co mam zwracać uwagę przyjmując dany lek (jakie mogą wystąpić działania/reakcje niepożądane).
Opinie farmaceutów:
 • Gotowość do działań: Farmaceuci są gotowi do podjęcia dodatkowych działań w zakresie profilaktyki i edukacji zdrowotnej. Podkreślają misję swojego zawodu i oczekują szerszego włączenia w system opieki zdrowotnej.
 • Edukacja i rozwój: Farmaceuci podkreślają potrzebę szkoleń w zakresie kompetencji miękkich oraz dalszej profesjonalizacji w węższych dziedzinach.

Czuję, że moja praca to misja – 59% zdecydowanie tak/raczej tak.
Jestem profesjonalista zdrowia – 76% zdecydowanie tak/raczej tak.

Zdaniem części respondentów, deklarujących satysfakcje z pracy, zawód farmaceuty posiada w sobie element misji. Misja w zawodzie farmaceuty odczytywana jest najczęściej jako pomoc/wsparcie pacjentów, stawianie pacjenta na pierwszym miejscu (co często spotyka się z wdzięcznością i docenieniem pracy farmaceuty). Pojawiły się pojedyncze opinie, że magistrowie farmacji mają większe poczucie misji niż technicy farmacji (zaangażowanie w obsługę pacjentów).

W opinii części farmaceutów (szczególnie młodszych stażem, częściej techników farmacji niż magistrów farmacji) obecnie zawód farmaceuty nie ma w sobie misji. Niektórzy respondenci mają poczucie, że obecnie prestiż zawodu obniżył się, pacjenci nie darzą zawodu farmaceuty takim zaufaniem jak kiedyś, obecnie farmaceuta bywa traktowany jak zwykły sprzedawca (co jest dla nich przykre), a nie jako przedstawiciel zawodu medycznego/zaufania publicznego, który może udzielić fachowej porady, pomóc w kwestiach zdrowotnych.

Najczęściej realizowane tematy szkoleń

 • Zarządzanie personelem w aptece
 • Efektywna obsługa pacjenta w aptece. Jak skutecznie łączyć rolę farmaceuty z rolą edukatora i sprzedawcy
 • Merchandising – teoria i praktyka w codziennej pracy
 • Profesjonalna współpraca ze środowiskiem lekarskim jako niezbędny element opieki farmaceutycznej
 • Prawo farmaceutyczne
 • Budowanie współpracy farmaceuta-lekarz w procesie leczenia

Formatrix to gwarancja wysokiej jakości szkoleń!

Dołącz do grona zadowolonych farmaceutów, którzy już teraz korzystają z wiedzy zdobytej na szkoleniach Formatrix!

Możliwość dofinansowania

Oferujemy kompleksowe wsparcie w pozyskaniu dofinansowania do prowadzonych przez nas szkoleń w wysokości nawet do 100% wartości szkolenia

Logo firmy
Logo firmy
Logo firmy
Logo firmy
Logo firmy
Logo firmy
Logo firmy
Logo firmy
Logo firmy
Logo firmy
Logo firmy
Logo firmy
Logo firmy
Logo firmy
Logo firmy
Logo firmy
Logo firmy
Logo firmy
Logo firmy
Logo firmy
Logo firmy
Logo firmy
Logo firmy
Logo firmy

Skontaktuj się z nami

Marta Hajda - tel. 510 464 123
Marcin Filipowski - tel. 605 452 073
[email protected]