Lista dostępnych szkoleń dla lekarzy, pielęgniarek i położnych:

 

 • Doskonalenie kompetencji zawodowych personelu medycznego w obszarze profesjonalnej obsługi pacjenta w służbie zdrowia

 • Doskonalenie kompetencji zawodowych personelu medycznego w obszarze profesjonalnej obsługi pacjenta w czasie pandemii

 • Doskonalenie kompetencji zawodowych personelu medycznego w obszarze profesjonalnej obsługi pacjenta w zmieniającej się rzeczywistości

 • Efektywne zarządzanie personelem medycznym – dla pielęgniarek oddziałowych koordynujących, zastępców

 • Efektywne zarządzanie personelem w placówkach medycznych w świetle najnowszych przepisów prawnych

 • Nowe regulacje prawne w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem elektronicznej dokumentacji medycznej

 • Prawne aspekty wykonywania zawodu pielęgniarki w podmiocie leczniczym

 • Zasady prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej. Czynniki ryzyka związane z działalnością medyczną. Podstawy prawne odpowiedzialności w przypadku błędu medycznego

 • Stosowanie antybiotyków w profilaktyce okołooperacyjnej, w leczeniu zakażeń, rekomendacje

 • Doskonalenie obsługi pacjenta z niepełnosprawnościami wszelkiego typu

 • Leczenie ran dla pielęgniarek

 • Bezpieczeństwo pacjenta w sytuacjach kryzysowych

 • Prawo pracy dla pielęgniarek

 • Komunikacja z pacjentką i rodziną pacjentki w przypadku niepowodzenia położniczego, urodzenia dziecka chorego. Szkolenie warsztatowe z psychologiem

 • Zespół pocovidovy – wsparcie psychologiczne pacjenta w procesie rehabilitacji