Lista szkoleń dla ratowników medycznych

 

  • Ochrona prawna podczas wykonywania zawodu ratownika medycznego

  • Reagowanie w sytuacji zagrożenia (samoobrona)

  • Szkolenie z badania ultrasonograficznego Point-of-care, dedykowanego pacjentom w stanie zagrożenia zdrowia i życia