Szkolenia dla personelu medycznego, związane z akredytacją

Wykaz szkoleń:

  1. Szkolenia z zarządzania zespołemAudyt „0”
  2. Bezpieczeństwo pacjenta (dział PJ 5)
  3. Zarządzanie jakością lew ochronie zdrowia (dział ZO 5, ZO 10, ZZ 5.3)
  4. BLS dla personelu medycznego (dział OP 3)
  5. Diagnostyka, leczenie i monitorowanie ciężkich zakażeń szpitalnych (dział KZ 5)
  6. RODO w placówkach medycznych (dział ZI 1, ZI 2, ZI 3)
  7. Prawne aspekty wykonywania zawodu medycznego w podmiocie leczniczym (dział ZZ 4)
  8. Nowe technologie utrzymania czystości w szpitalu, dobór odpowiednich środków (dział KZ 1.2, KZ 1.3)
  9. Stosowanie antybiotyków w profilaktyce okołooperacyjnej, w leczeniu zakażeń, rekomendacje (dział KZ 2.2, KZ 6, KZ 7)
  10. Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, organizacja pracy personelu medycznego w placówkach medycznych (dział ZO 10, ZZ 6)