Szkolenia dla Lekarzy, Pielęgniarek i Rejestratorek medycznych

Wykaz szkoleń:

 1. LekarzeDoskonalenie kompetencji zawodowych personelu medycznego w obszarze profesjonalnej obsługi pacjenta – 4 DNI, 32H
 2. Efektywne zarządzanie personelem medycznym – dla pielęgniarek oddziałowych koordynujących, zastępców – 4 DNI, 32H
 3. Prawne aspekty wykonywania zawodu pielęgniarki oddziałowej w podmiocie leczniczym
  i prawo pracy – 2 DNI, 16H
 4. Zasady prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej. Czynniki ryzyka związane z działalnością medyczną. Podstawy prawne odpowiedzialności w przypadku błędu medycznego – 2 DNI, 16H
 5. Stosowanie antybiotyków w profilaktyce okołooperacyjnej, w leczeniu zakażeń, rekomendacje – 1 DZIEŃ, 6H
 6. Doskonalenie obsługi pacjenta z niepełnosprawnościami wszelkiego typu – 2 DNI,16H
 7. RODO w placówkach medycznych – 1 DZIEŃ, 8H
 8. Techniki podnoszenia pacjentów w aspekcie ergonomii pracy – 1 DZIEŃ, 6 H
 9. Profilaktyka wypalenia zawodowego – czas trwania określamy indywidualnie
 10. Zarządzanie stresem i emocjami – 2 DNI, 16H
 11. callcenterUmiejętności komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami – 2 DNI, 16 H
 12. Leczenie ran dla pielęgniarek – 2 DNI, 16H
 13. Nowe technologie utrzymania czystości w szpitalu, dobór odpowiednich środków – 1 DZIEŃ, 8H
 14. Odpady medyczne w NZOZ – zasady postępowania, wymagane dokumenty, sprawozdawczość, kontrole – 1 DZIEŃ, 8H
 15. Sterylizacja i obsługa urządzeń (Teoretyczne i techniczne aspekty sterylizacji – Bezpieczna obsługa urządzeń sterylizacyjnych) – 1 DZIEŃ, 8H
 16. Doskonalenie kompetencji zawodowych personelu medycznego w obszarze zaawansowanej obsługi programu mMedica – 1 DZIEŃ, 10H
 17. Diagnostyka, leczenie i monitorowanie ciężkich zakażeń szpitalnych – 1 DZIEŃ, 8H
 18. Język migowy (szkolenie z możliwością kształcenia na dwóch poziomach, kurs 60H) 
 19. Szkolenie dla kadry managerskiej oraz kierowniczej w zakresie motywowania pracowników i budowania zespołu przyjaznego osobom ze szczególnymi potrzebami – 2 DNI, 16H
 20. Personel medycznyDoskonalenie umiejętności komunikacyjnych z pacjentami w obsłudze telefonicznej
  i mailowej dla rejestratorek medycznych – 2 DNI, 16H
 21. Doskonalenie obsługi pacjenta dla rejestratorek medycznych – 4 DNI, 32H (w tym doskonalenie sprzedaży usług komercyjnych)