Prawo medyczne

Trener- dr n.med., mgr prawa Anna Rej-Kietla

Czas szkolenia- 6 godzin


Dla lekarzy

LekarzeGłówne tematy szkolenia:

 • Realizacja prawa pacjenta do udostępniania dokumentacji medycznej.
 • Wyrażenie (odmowa) zgody pacjenta na udzielanie świadczeń medycznych.
 • Pacjent pod wpływem alkoholu i środków odurzających – aspekt prawny.
 • Pacjent pediatryczny – udzielanie świadczeń medycznych w kontekście prawnym.
 • Roszczenia w przypadku naruszenia praw pacjenta.
 • Przedstawienie indywidualnych przypadków z zakresu prawa medycznego.


Dla pielęgniarek

Główne tematy szkolenia:

 • Wykonywanie zleceń lekarskich w kontekście odpowiedzialności prawnej.
 • Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki.
 • Zachowanie tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny.
 • Odpowiedzialność prawna pielęgniarek – szczególne przypadki odpowiedzialności cywilnej, karnej, pracowniczej i zawodowej.
 • Przedstawienie indywidualnych przypadków z zakresu prawa medycznego.


Dla ratowników medycznych

ZABIEGI RATUJĄCE ŻYCIE W OBRAŻENIACH CIAŁAGłówne tematy szkolenia:

 • Aspekt prawny udzielania pomocy pacjentom pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 • Postępowanie z agresywnym pacjentem.
 • Stan wyższej konieczności w praktyce ratownika medycznego.
 • Pacjent pediatryczny – prawny aspekt udzielania pomocy.
 • Odpowiedzialność prawna ratownika medycznego.


Dla farmaceutów

FarmaceutaGłówne tematy szkolenia:

 • Zasady funkcjonowania aptek.
 • Zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych- granice prawne.
 • Zasady związane z refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.
 • Prawa pacjenta w aptece i opieka farmaceutyczna.
 • Odpowiedzialność karna, cywilna i zawodowa farmaceuty.


Dla fizjoterapeutów

Główne tematy szkolenia:

 • Prawa i obowiązki.
 • Standardy wykonywania zawodu.
 • Reklama świadczeń udzielanych przez fizjoterapeutę.
 • Rodzaje odpowiedzialności prawnej.
 • Prawa pacjenta w gabinecie fizjoterapeuty.


Dla kadry zarządzającej podmiotem leczniczym

 

Szkolenia z zarządzania zespołemGłówne tematy szkolenia:

 • Przestrzeganie praw pacjenta w aspekcie osoby zarządzającej podmiotem leczniczym.
 • Dokumentacja medyczna i jej znaczenie prawne.
 • Roszczenia pacjentów w przypadku naruszenia ich praw.
 • Odpowiedzialność prawna pracowników i podmiotu leczniczego.