Farmacja – szkolenia dla przedstawicieli

 

Przykładowe programy szkoleniowe dla przedstawicieli

 

Jak to się dzieje, że są przedstawiciele o imponująco wysokiej skuteczności w sprzedaży podczas gdy inni,  nawet nie zbliżają się do ich osiągnięć…?
W jaki sposób język perswazji uczyni z przeciętnego przedstawiciela skutecznego handlowca, sprawiającego satysfakcję swoim klientom, swojej firmie i sobie.
Słowa mogą czynić cuda, mogą być precyzyjne jak ostry nóż lub delikatne jak pachnący kwiat.

 

 

karty

„Reguły wpływu społecznego
w służbie przedstawiciela
medycznego”
2 dni

„Język perswazji”
2 dni

 


Na tym szkoleniu przedstawiciele:

 • Nauczą się jedynie etycznych zachowań jak wpływać na innych tak, aby osiągać zamierzone cele zawodowe.
 • Zrozumieją powody dotychczasowych sukcesów i zaczną je potęgować.
 • Poznają i przećwiczą techniki sterowania rozmową, skuteczne wobec każdego i wszystkich.

a wszystko to dzięki:

 • Wykorzystaniu języka perswazji,
 • Psychologii perswazji – punkt prawdy, implikacje, presupozycje.
 • Poznaniu działania magicznych słów: kasownik „ale”, zaprzeczenie „nie”, pytanie  „dlaczego”, kontrsugestywność.

a ponad to uświadomią sobie:

 • Możliwości i siłę oddziaływania niewerbalnych środków przekazu.
 • Jak budować pytania aby osiągać zamierzony efekt.
 • Jak wielki osobisty wpływ masz na skuteczność w relacjach interpersonalnych!

JAK ZJEDNAĆ TRUDNEGO KLIENTA I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ SPRZEDAŻ

 • Budowanie dobrego kontaktu z rozmówcą
 • Zadawanie trudnych pytań
 • Klasyfikacja pytań
 • Komunikacja jako proces dwupoziomowy
 • Najczęściej popełniane błędy w kontakcie z lekarzem bądź farmaceutą
 • Charakterystyka najczęściej spotykanych typów klientów i sposoby postępowania z nimi
 • Postępowanie ze zdenerwowanym klientem
 • Techniki aktywnego słuchania
 • Zastrzeżenia, zażalenia i reklamacje

Różne sposoby skutecznego zamykania wizyty promocyjnej:

 • zamknięcie na demonstrację
 • „gorący punkt”
 • zamknięcie na test
 • zamykanie rozmowy na siłę sugestii
 • zamknięcie rosnące na tak, tak , tak
 • zamknięcie zapraszające
 • zamknięcie cenowe
 • „ załóżmy że ….”
 • technika na „nagłą śmierć”
 • zamknięcie na ostry kąt
 • nagłe odwrócenie
 • zamiana miejscami
 • zamknięcie na kwestię drugorzędną
 • zamknięcie na alternatywę
 • zamknięcie na założenie
 • zamknięcie „ na szczeniaczka”
 • zamknięcie na podsumowanie

ASERTYWNOŚĆ W NEGOCJACJACH KLUCZOWYM CZYNNIKIEM SUKCESU W PRACY PRZEDSTAWICIELA MEDYCZNEGO

 • Weryfikacja przekonań dotyczących relacji handlowiec-klient
 • Przedstawienie poziomów neurologicznych Roberta Dilts’a i umiejscowienie ich  w realiach pracy przedstawiciela handlowego
 • Uświadomienie zasady negocjacyjnej win-win poprzez jej doświadczenie
 • Przypomnienie zasady SMART w odniesieniu do zawierania i egzekwowania zobowiązań
 • Nauka rozpoznawania postaw asertywnych, bierno-uległych, manipulacyjnych i agresywnych w pracy z klientami
 • Przypomnienie zasad asertywnej odmowy i praktyczne przećwiczenie jej  w scenkach
 • Asertywne stawianie granic
 • Przećwiczenie powyższych zagadnień w trakcie scenek u klienta.

ZAAWANSOWANE NEGOCJACJE I ASERTYWNOŚĆ W SPRZEDAŻY

 • Czym są negocjacje – sens negocjowania, podejście (nastawienie) do negocjacji
 • Style prowadzenia negocjacji; analiza sytuacji przed negocjacjami i ich przygotowanie
 • Przeszkody i trudne sytuacje w negocjacjach
 • Zachowania dobrego negocjatora
 • Rozwiązywanie konfliktów i zarządzanie konfliktami
 • Postawy w negocjacjach – niebieska, czerwona i fioletowa
 • Cztery poziomy negocjacyjne
 • BATNA
 • Asertywność w kontaktach handlowych
 • Czterostopniowe stawianie granic

Zagrywki negocjacyjne:

 • Technika wzbudzania poczucia winy
 • Technika – dobry i zły policjant
 • Technika porucznika Columbo
 • Technika – stopa w drzwiach
 • Technika – odłóżmy to na później
 • Technika – bezinteresowny kelner
 • Technika – niska piłka
 • Technika – drzwiami w twarz
 • Technika optyka z Brooklynu
 • Technika – śmieszne pieniądze
 • Technika – co tracę?
 • Technika – to pana decyzja

STANDARDY DZIAŁANIA DLA PRZEDSTAWICIELI MEDYCZNYCH Z PRACY Z LEKARZAMI

 • HandlowiecUgruntowanie zasad dobrego handlowania, umiejscowienie ich w realiach współczesnego gabinetu lekarskiego
 • Wskazanie różnic między wizytą w aptece i wizytą w przychodni
 • Budowanie dobrego kontaktu z klientem w trakcie pierwszych wizyt lekarskich
 • Praktyczne ćwiczenie umiejętnego zdobywania informacji
 • Gry debiutowe lekarzy – trudne sytuacje na początku wizyty
 • Przypomnienie korzyści realizowania analizy potrzeb
 • Nauka określania potencjału lekarza, dotyczącego danego preparatu
 • Umiejętne targetowanie
 • Umiejętność zaprezentowania oferty produktowej adekwatnie do wcześniej wysondowanych potrzeb
 • Umiejętność stosowania języka korzyści w prezentacji produktów
 • Trudny klient na przykładach konkretnych zachowań lekarzy
 • Praktyczne przećwiczenie wizyty lekarskiej wraz z zawarciem ustaleń końcowych oraz weryfikacją zobowiązań