Reguły wpływu społecznego w służbie przedstawiciela medycznego / Język perswazji

„Reguły wpływu społecznego w służbie przedstawiciela medycznego” - 2 dni

„Język perswazji” - 2 dni

 

Na tym szkoleniu przedstawiciele:

  • Nauczą się jedynie etycznych zachowań jak wpływać na innych tak, aby osiągać zamierzone cele zawodowe.
  • Zrozumieją powody dotychczasowych sukcesów i zaczną je potęgować.
  • Poznają i przećwiczą techniki sterowania rozmową, skuteczne wobec każdego i wszystkich.

a wszystko to dzięki:

  • Wykorzystaniu języka perswazji,
  • Psychologii perswazji – punkt prawdy, implikacje, presupozycje.
  • Poznaniu działania magicznych słów: kasownik „ale”, zaprzeczenie „nie”, pytanie  „dlaczego”, kontrsugestywność.

a ponad to uświadomią sobie:

  • Możliwości i siłę oddziaływania niewerbalnych środków przekazu.
  • Jak budować pytania aby osiągać zamierzony efekt.
  • Jak wielki osobisty wpływ masz na skuteczność w relacjach interpersonalnych!