Wellbeing

Wellbeing to w dosłownym tłumaczeniu z języka angielskiego dobrostan 

Mianem wellbeingu można więc określić stan lub sytuację, w której czujemy się komfortowo, dotyczy to zarówno życia prywatnego jak i zawodowego. Definicja ta obejmuje holistyczne spojrzenie na człowieka i jego potrzeby.

O zachowaniu wellbeingu możemy mówić wówczas, gdy człowiek realizuje swój własny potencjał, potrafi poradzić sobie ze stresem, buduje odporność psychiczną, odczuwa zadowolenie i radość z życia, uważa siebie za osobę wartościową, a swoje życie za sensowne, docenia siebie, buduje z uważnością wspierające relacje, troszczy się o swoje zdrowie i jest aktywny fizycznie. Innymi słowy wellbeing zaopatruje potrzeby emocjonalne, fizyczne i duchowe pracownika.

Wellbeing to zupełnie nowe podejście do budowania relacji, tworzenia zespołu jak i organizacji czasu pracy. Odpowiednio wyposażone miejsce pracy ( oświetlenie, ergonomiczne wyposażenie biura ), a także odpowiednie podejście przełożonych do pracowników powoduje, że wraz z dobrym samopoczuciem wzrasta efektywność personelu. 

Kompleksowy program poprawy efektywności pracowników – Wellbeing 2.0

Pracownik nie może być efektywny jeżeli nie jest zadowolony

Celem starań wellbeingowych jest:

 • Utrzymanie pracownika w organizacji
 • Budowanie zaangażowania
 • Zwiększenie motywacji i jednocześnie efektywności pracy
 • Obniżenie ilości zwolnień lekarskich

Według Larry’ego Chapmana (2005), który przeanalizował 22 badania dotyczące wprowadzenia programów wellbeing do różnych organizacji , każdy 1 USD wydany na taki program przynosi firmom średnio 5,81 USD zwrotu !!!

 

Szkolenia Wellbeing: 

1. Trening świadomego relaksu

 • Jak efektywnie wykorzystać przerwę w pracy na relaks i regenerację, aby wydajnie pracować?
 • Jakich technik używać aby zachować wewnętrzną równowagę między ciałem, umysłem a duchem w pracy?
 •  Jak radzić sobie ze spadkiem energii w ciągu dnia?
 •  Jak poprawić jakość relacji w pracy?

2. Zarządzanie stresem i emocjami

 • Mechanizmy i fizjologia stresu
 • Autodiagnoza poziomu stresu
 • Indywidualne objawy stresu
 • Rozpoznawanie własnych mechanizmów stresowych
 • Znaczenie inteligencji emocjonalnej
 • Jak komunikować swoje emocje i odczucia
 • Zdobywanie kontroli nad emocjami
 • Techniki relaksacyjne – trening autogenny Schultz`a i trening Jacobson`a
 • Mindfulness – praktyka uważności

3. Zarządzanie energią własną

 • Oszczędzanie energii jako kluczowa umiejętność przyszłości. 
 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z prokrastynacją
 • Koncentracja i bycie tu i teraz. 
 • Techniki koncentracji i jak być tu i teraz.
 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie ze złodziejami czasu – dystraktorami.
 • W zgodzie ze swoim PO CO!

4. Zdrowy kręgosłup czyli jak uniknąć bólu w miejscu pracy

 • Ergonomia biurowa – jak zorganizować poszczególne elementy stanowiska pracy, by zwiększyć wydajność i poprawić samopoczucie: 
 • Anatomiczna budowa kręgosłupa.
 • Odcinek lędźwiowy i piersiowy kręgosłupa – jak siedzieć, by nie bolały plecy.
 • Ustawienie głowy – gdzie postawić monitor?
 • Łokieć tenisisty: kiedyś przypadłość sportowców, dziś pracowników biurowych – odpowiednia pozycja klawiatury i myszy.
 • Wpływ ustawienia biodra na kręgosłup lędźwiowy – wysokość fotela ma znaczenie.
 • Leczenie ruchem – zrób to sam:
 • Ćwiczenia w pracy: Zrelaksuj się w 5 minut! STRECHING = ROZCIĄGANIE
 • inne sposoby relaksacji i szybkiej regeneracji (trening autogenny, wizualizacja)
 • Automasaż w domu – bądź niezależny.

5. Wypalenie zawodowe 

 • Czym jest wypalenie zawodowe?
 • Wypalenie zawodowe jako dysfunkcja organizacji
 • Autodiagnoza – jak rozpoznać u siebie objawy wypalenia zawodowego
 • Pracoholizm. Kiedy praca staje się nałogiem.
 • Stres w pracy jako podstawowe źródło wypalenia zawodowego
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego
 • Work life balance – równowaga między życiem prywatnym i zawodowym
 • Równowaga fizyczna i emocjonalna
 • Slow life – czy jest receptą na wypalenie zawodowe?

6. Trening antystresowy

 • Czym jest stres – pojęcie stresu
 • Trzy fazy reakcji stresowej
 • Krzywa stresu (eustres, dystres)
 • Przejawy stresu w czterech sferach (fizyczna, emocjonalna, behawioralna i intelektualna)
 • Osobowościowe czynniki pomagające zwalczyć stres (wrażliwość na sygnały z ciała, asertywność, świadomość mocnych stron, zdolność do tworzenia bliskich relacji i skłonność do zwierzeń, umiejscowienie kontroli)
 • Czynniki warunkujące dobre samopoczucie (aktywność, sen, dieta, drobne przyjemności)
 • Ćwiczenia w rozpoznawaniu indywidualnych źródeł stresu
 • Autoanaliza – nieracjonalne myśli i przekonania
 • Postawa ciała, objawy napięcia w ciele
 • Ćwiczenia energetyzujące, odreagowanie napięć
 • Techniki radzenia sobie ze stresem
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Rozluźnianie mięśni ciała
 • Relaksacja, wizualizacja
 • Wskazówki do pracy przy komputerze
 • Techniki automasażu

7. 32 sposoby motywacji pozafinansowej pracowników wg Reiss Motivation Profile

 • Moje drivery w życiu zawodowym i prywatnym, czyli po co wstaję z łóżka. 
 •  Omówienie 16 motywatorów RMP – każdy z uczestników na podstawie badania poznaje drivery odpowiedzialne za ich motywację wewnętrzną.
 • Analiza przypadków, autorefleksja nad własnymi motywatorami i potrzebami swoich podwładnych, współpracowników, klientów.
 • Docenianie czy ocenianie – co ma dla Ciebie większe znaczenie? Jaki wpływ na ten aspekt mają
  Twoje motywatory wg RMP.
 • Ćwiczenie z wartościami 70-40-20-10-5 w nawiązaniu do motywatorów wg RMP.

8. Zarządzanie sobą w czasie

 • Filary zarządzania sobą w czasie – planowanie i priorytetyzacja zadań
 • Matryca Eisenhowera – jak efektywnie ustalać kolejność wykonywanych zadań
 • Skuteczne planowanie i wyznaczanie celów średnio- i długoterminowych – metoda SMART
 • Odważ się wyjść ze swojej strefy komfortu
  Metoda ALPEN – 5 kroków planowania dnia pracy
 • Zasada Pareto czyli rób rzeczy najważniejsze
 • Jak walczyć z prokrastynacją
 • Wpływ planowania na efektywność pracy i eliminację niepotrzebnego stresu

9. Konsultacje dotyczące ergonomicznego wyposażenia biura

 • Ergocheck – audyt ergonomiczny – sprawdzenie odpowiedniego ustawienia krzesła, wysokości biurka,
  klawiatury, monitora etc.
 • Zapobieganie bólom karku, odcinka lędźwiowego, barku, łokcia, nadgarstka
 • Odpowiednie oświetlenie czyli jak zadbać o swoje oczy i uniknąć sezonowej depresji
 • Nowoczesne meble biurowe – najnowsze trendy

10. Trening antystresowy

 • Czym jest stres – pojęcie stresu
 • Trzy fazy reakcji stresowej
 • Krzywa stresu (eustres, dystres)
 • Przejawy stresu w czterech sferach (fizyczna, emocjonalna, behawioralna i intelektualna)
 • Źródła stresu
 • Cywilizacyjne uwarunkowania stresu
 • Osobowościowe czynniki pomagające zwalczyć stres (wrażliwość na sygnały z ciała, asertywność, świadomość mocnych stron, zdolność do tworzenia bliskich relacji i skłonność do zwierzeń, umiejscowienie kontroli)
 • Wyznaczanie celów i planowanie
 • Czynniki warunkujące dobre samopoczucie (aktywność, sen, dieta, drobne przyjemności)
 • Ćwiczenia w rozpoznawaniu symptomów stresu u siebie
 • Ćwiczenia w rozpoznawaniu indywidualnych źródeł stresu
 • Identyfikacja swojego stylu życia („tort czasu”, zasada 8×3)
 • Ćwiczenia na planowanie z użyciem matrycy eisenhowera
 • Autoanaliza – nieracjonalne myśli i przekonania
 • Postawa ciała, objawy napięcia w ciele
 • Ćwiczenia energetyzujące, odreagowanie napięć
 • Indywidualne sposoby radzenia sobie ze stresem (konstruktywne i niekonstruktywne)
 • Techniki radzenia sobie ze stresem
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Skanowanie ciała
 • Świadomość wewnętrzna i zewnętrzna
 • Rozluźnianie mięśni ciała
 • Technika bezpiecznego miejsca
 • Relaksacja, wizualizacja
 • Wskazówki do pracy przy komputerze
 • Masaże