Trening antystresowy

 • Czym jest stres – pojęcie stresu
 • Trzy fazy reakcji stresowej
 • Krzywa stresu (eustres, dystres)
 • Przejawy stresu w czterech sferach (fizyczna, emocjonalna, behawioralna i intelektualna)
 • Źródła stresu
 • Cywilizacyjne uwarunkowania stresu
 • Osobowościowe czynniki pomagające zwalczyć stres (wrażliwość na sygnały z ciała, asertywność, świadomość mocnych stron, zdolność do tworzenia bliskich relacji i skłonność do zwierzeń, umiejscowienie kontroli)
 • Wyznaczanie celów i planowanie
 • Czynniki warunkujące dobre samopoczucie (aktywność, sen, dieta, drobne przyjemności)
 • Ćwiczenia w rozpoznawaniu symptomów stresu u siebie
 • Ćwiczenia w rozpoznawaniu indywidualnych źródeł stresu
 • Identyfikacja swojego stylu życia („tort czasu”, zasada 8×3)
 • Ćwiczenia na planowanie z użyciem matrycy eisenhowera
 • Autoanaliza – nieracjonalne myśli i przekonania
 • Postawa ciała, objawy napięcia w ciele
 • Ćwiczenia energetyzujące, odreagowanie napięć
 • Indywidualne sposoby radzenia sobie ze stresem (konstruktywne i niekonstruktywne)
 • Techniki radzenia sobie ze stresem
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Skanowanie ciała
 • Świadomość wewnętrzna i zewnętrzna
 • Rozluźnianie mięśni ciała
 • Technika bezpiecznego miejsca
 • Relaksacja, wizualizacja
 • Wskazówki do pracy przy komputerze
 • Masaże