Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych

Czas trwania: 24 godziny (3 dni)
Lokalizacja: Katowice
Cena: 2 400 zł netto + VAT

Program szkolenia:

Dzień 1:

 • Zjawisko dysbalansu mięśniowego; wzorce funkcji i dysfunkcji, ocena konsekwencji klinicznych,
 • Wzorce bólu mięśniowo-powięziowego,
 • Patofizjologia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych,
 • Wprowadzenie do terapii punktów spustowych,
 • Podstawy teoretyczne technik używanych w leczeniu punktów spustowych ze szczególnym uwzględnieniem technik ischemicznych, pozycyjnego rozluźniania oraz  energizacji mięśni,

Dzień 2:

 • Techniki ischemiczne w połączeniu z pozycyjnym rozluźnianiem oraz techniki energizacji mięśni  w terapii punktów spustowych – odcinek szyjny
 • Autoterapia tkanek odcinka szyjnego z elementami treningu funkcjonalnego
 • Techniki ischemiczne w połączeniu z pozycyjnym rozluźnianiem oraz techniki energizacji mięśni  w terapii punktów spustowych – bark i kończyna górna
 • Techniki ischemiczne w połączeniu z pozycyjnym rozluźnianiem oraz techniki energizacji mięśni  w terapii punktów spustowych – bark i kończyna górna cd.

Dzień 3:

 • Autoterapia tkanek kończyny górnej i braku z elementami treningu funkcjonalnego
 • Techniki ischemiczne w połączeniu z pozycyjnym rozluźnianiem oraz techniki energizacji mięśni  w terapii punktów spustowych – kręgosłup lędźwiowy
 • Autoterapia tkanek odcinka lędźwiowego z elementami treningu funkcjonalnego
 • Techniki ischemiczne w połączeniu z pozycyjnym rozluźnianiem oraz techniki energizacji mięśni  w terapii punktów spustowych – obręcz biodrowa i kończyna dolna
 • Autoterapia tkanek obręczy biodrowej i kończyny dolnej z elementami treningu funkcjonalnego

Informacje o trenerze:

mgr Michał Dylewski

Tytuł magistra fizjoterapii uzyskał w 2001 roku na Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Od roku 2004 pracuje w Klinice Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” w Ciechocinku, początkowo jako fizjoterapeuta/ terapeuta manualny, obecnie jako Koordynator do Spraw Rozwoju Rehabilitacji w Laboratorium Badawczo-Rozwojowym Układu Ruchu. Uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń z zakresu terapii manualnej. W następnych latach był uczestnikiem wielu kursów z zakresu koncepcji SET, Kinesiology Tapingu, treningu sensomotorycznego, technik terapeutycznych tkanek miękkich czy terapii punktów spustowych. Jest tez uczestnikiem jedynego przeprowadzonego w Polsce szkolenia z terapii manualnej przeprowadzonego osobiście przez twórców metody, Freddiego Kaltenborna i Olafa Evjentha, które odbyło się w roku 2011 w Klinice uzdrowiskowej. Od momentu powstania Centrum Terapii Manualnej im profesora F. Kaltenborna w roku 2011 jest jej pracownikiem, łącząc te obowiązki z pracą laboratorium badawczym i wykładami prowadzonymi w Bydgoskiej Szkole Wyższej.

Od roku 2007 jest autorem ponad 60 prac naukowych, prelegentem wielu szkoleń i warsztatów z zakresu technik terapeutycznych, analizy ruchu i Nordic Walking (uprawnienia trenera narodowego Międzynarodowej Federacji Nordic Walking uzyskał w roku 2010).

Dowiedz się więcej o szkoleniu!

* – zapytaj również o możliwości dofinansowania