Dla handlowców – szkolenia

Zaawansowane negocjacje i asertywność w sprzedażynegocjacje

  • Czym są negocjacje – sens negocjowania, podejście (nastawienie) do negocjacji
  • Style prowadzenia negocjacji; analiza sytuacji przed negocjacjami i ich przygotowanie
  • Przeszkody i trudne sytuacje w negocjacjach
  • Zachowania dobrego negocjatora
  • Rozwiązywanie konfliktów i zarządzanie konfliktami

show more

 • Postawy w negocjacjach – niebieska, czerwona i fioletowa
 • Cztery poziomy negocjacyjne
 • BATNA
 • Techniki negocjacji, manipulacje i obrona przed nimi
 • Asertywność w kontaktach handlowych
 • Czterostopniowe stawianie granic

 

show less


Szkolenia z zarządzania zespołem

Trudny klient

  • Budowanie dobrego kontaktu z rozmówcą
  • Zadawanie trudnych pytań
  • Klasyfikacja pytań
  • Komunikacja jako proces dwupoziomowy
  • Najczęściej popełniane błędy w kontakcie z klientem

show more

 • Charakterystyka najczęściej spotykanych typów klientów i sposoby postępowania z nimi
  • Postępowanie ze zdenerwowanym klientem
  • Techniki aktywnego słuchania
  • Zastrzeżenia, zażalenia i reklamacje
  • Taktyki kupieckie i jak się przed nimi bronić

show less


Budowanie długotrwałej relacjirelacje

  • Zdawanie trudnych pytań
  • Klasyfikacja pytań
  • Wykorzystanie języka perswazji – kasownik „ale”, zaprzeczenie „nie”, pytanie „dlaczego”, kontrsugestywność, implikacje i presupozycje
  • Podstawy psychologii perswazji – punkt prawdy, kotwiczenie klienta

show more

 • Wywieranie wpływu na ludzi wg Roberta Cialdiniego i Kevina Hogana
 • Komunikacja jako proces dwupoziomowy
 • Techniki aktywnego słuchania – empatia, parafraza
 • Zastrzeżenia, zażalenia i reklamacje
 • Dlaczego klienci przechodzą do konkurencji?
 • Rozmowa w obszarze klienta
 • Metaprogramy jako filtry percepcji rzeczywistości
 • Sztuka komplementowania
 • show less

 


Reguły wpływu społecznego oraz język perswazji w służbie handlowcawywieranie wpływu

 • Zasady wywierania wpływu na ludzi wg Roberta Cialdiniego
 • Podstawy budowania strategii sprzedaży wobec konkretnego klienta
 • Techniki prowadzenia rozmowy handlowej

show more

 • Wykorzystanie języka perswazji – kasownik „ale”, zaprzeczenie „nie”, pytanie
 • „dlaczego”, kontrsugestywność, implikacje i presupozycje
 • Podstawy psychologii perswazji – punkt prawdy, kotwiczenie klienta, technika „5 x TAK”
 • Lejek truizmów, model PCK
 • Umiejętne wykorzystanie taktyk kupieckich
 • Wykorzystanie mowy ciała w bezpośrednim kontakcie z klientem
 • show less

 


Asertywność w negocjacjach kluczowym czynnikiem sukcesu w pracy handlowcaasertywność

 • Weryfikacja przekonań dotyczących relacji handlowiec-klient
 • Przedstawienie poziomów neurologicznych Roberta Dilts’a i umiejscowienie ich w realiach pracy przedstawiciela handlowego
 • Uświadomienie zasady negocjacyjnej win-win poprzez jej doświadczenie
 • Przypomnienie zasady SMART w odniesieniu do zawierania i egzekwowania zobowiązań
 • Pokazanie postaw asertywnych, bierno-uległych, manipulacyjnych i agresywnych w pracy z klientami

 

show more

  • Przypomnienie zasad asertywnej odmowy i praktyczne przećwiczenie jej w scenkach
  • Przećwiczenie powyższych zagadnień w trakcie scenek u klienta

show less

 


Manager

Sztuka prezentacji i autoprezentacji

 • Przygotowanie prezentacji
 • Przygotowanie osobiste
 • Jakie treści niesie ze sobą prezentacja?
 • Co wiem o audytorium?
 • Co jest ważne???
 • Cele prezentacji
 • Cele osobiste
 • Określenie celu prezentacji

show more

  • Przygotowanie zawartości
  • AIDA – klucz do sukcesu
  • Zanim zaczniesz…
  • Sztuka komunikacji (werbalna)
  • Retoryczne środki prezentacji
  • Odbiór przekazu
  • Postawa
  • Zaspokajanie potrzeb
  • Dialog w czasie prezentacji – utrapienie czy okazja?
  • Prezentacja… i co dalej?

show less