Specjalnością naszych szkoleń dla handlowców jest podnoszenie kwalifikacji sprzedażowych i udoskonalenie procesu sprzedaży dzięki kursom skierowanym do kadry menedżerów oraz przedstawicieli firmy. Realizujemy ten cel poprzez szkolenia specjalistyczne przydatne w procesie sprzedaży, obsłudze klienta i kontaktach handlowych.

Naszą skuteczność potwierdza przeprowadzenie kilkuset dni szkoleniowych i coachingu oraz własne doświadczenie naszych trenerów. Sprawdź nasze szkolenia handlowe!

Uczymy tego, co działa w praktyce!

Zaawansowane negocjacje i asertywność w sprzedaży

Czym są negocjacje – sens negocjowania, podejście (nastawienie) do negocjacji
Style prowadzenia negocjacji; analiza sytuacji przed negocjacjami i ich przygotowanie
Przeszkody i trudne sytuacje w negocjacjach
Zachowania dobrego negocjatora
Rozwiązywanie konfliktów i zarządzanie konfliktami
Postawy w negocjacjach – niebieska, czerwona i fioletowa
Cztery poziomy negocjacyjne
BATNA
Techniki negocjacji, manipulacje i obrona przed nimi
Asertywność w kontaktach handlowych
Czterostopniowe stawianie granic

Trudny klient

Budowanie dobrego kontaktu z rozmówcą
Zadawanie trudnych pytań
Klasyfikacja pytań
Komunikacja jako proces dwupoziomowy
Najczęściej popełniane błędy w kontakcie z klientem
Charakterystyka najczęściej spotykanych typów klientów i sposoby postępowania z nimi
Postępowanie ze zdenerwowanym klientem
Techniki aktywnego słuchania
Zastrzeżenia, zażalenia i reklamacje
Taktyki kupieckie i jak się przed nimi bronić

Budowanie długotrwałej relacji

Zdawanie trudnych pytań
Klasyfikacja pytań
Wykorzystanie języka perswazji – kasownik „ale”, zaprzeczenie „nie”, pytanie „dlaczego”, kontrsugestywność, implikacje i
Podstawy psychologii perswazji – punkt prawdy, kotwiczenie klienta
Wywieranie wpływu na ludzi wg Roberta Cialdiniego i Kevina Hogana
Komunikacja jako proces dwupoziomowy
Techniki aktywnego słuchania – empatia, parafraza
Zastrzeżenia, zażalenia i reklamacje
Dlaczego klienci przechodzą do konkurencji?
Rozmowa w obszarze klienta
Metaprogramy jako filtry percepcji rzeczywistości
Sztuka komplementowania

Kurs Perswazji dla Handlowca - Reguły wpływu społecznego oraz język perswazji w służbie handlowca

Zasady wywierania wpływu na ludzi wg Roberta Cialdiniego
Podstawy budowania strategii sprzedaży wobec konkretnego klienta
Techniki prowadzenia rozmowy handlowej
Wykorzystanie języka perswazji – kasownik „ale”, zaprzeczenie „nie”, pytanie
„dlaczego”, kontrsugestywność, implikacje i presupozycje
Podstawy psychologii perswazji – punkt prawdy, kotwiczenie klienta, technika „5 x TAK”
Lejek truizmów, model PCK
Umiejętne wykorzystanie taktyk kupieckich
Wykorzystanie mowy ciała w bezpośrednim kontakcie z klientem

Asertywność w negocjacjach kluczowym czynnikiem sukcesu w pracy handlowca

Weryfikacja przekonań dotyczących relacji handlowiec-klient
Przedstawienie poziomów neurologicznych Roberta Dilts’a i umiejscowienie ich w realiach pracy przedstawiciela handlowego
Uświadomienie zasady negocjacyjnej win-win poprzez jej doświadczenie
Przypomnienie zasady SMART w odniesieniu do zawierania i egzekwowania zobowiązań
Pokazanie postaw asertywnych, bierno-uległych, manipulacyjnych i agresywnych w pracy z klientami
Przypomnienie zasad asertywnej odmowy i praktyczne przećwiczenie jej w scenkach
Przećwiczenie powyższych zagadnień w trakcie scenek u klienta

Sztuka prezentacji i autoprezentacji

Przygotowanie prezentacji
Przygotowanie osobiste
Jakie treści niesie ze sobą prezentacja?
Co wiem o audytorium?
Co jest ważne???
Cele prezentacji
Cele osobiste
Określenie celu prezentacji

 

Jak najlepiej podnieść umiejętności handlowca? Przez szkolenia sprzedażowe!

Szkolenia dla handlowców to niezwykle ważny element rozwoju ich umiejętności i kompetencji. W dzisiejszych czasach, aby odnieść sukces w branży handlowej, nie wystarczy jedynie znajomość produktu lub usługi, ale również umiejętność skutecznego przekonania wymagającego klienta do zakupu.

Proces sprzedaży składa się z wielu etapów, od pozyskiwania klientów poprzez budowanie relacji z nimi, aż do finalizacji transakcji. Każdy z tych etapów wymaga od przedstawiciela handlowego posiadania odpowiednich umiejętności i narzędzi, które pomogą mu w osiągnięciu sukcesu.

Dlatego też szkolenia dla handlowców powinny być dobrze przemyślane i opracowane przez badanie potrzeb klienta. Program szkolenia powinien zawierać zarówno teoretyczne wprowadzenie do zagadnień z zakresu technik sprzedaży, jak i praktyczne ćwiczenia pozwalające na zdobycie nowych umiejętności.

Podczas szkoleń handlowych uczestnicy mogą poznać różne techniki sprzedaży, takie jak budowanie relacji z klientem, prezentowanie produktu lub usługi w atrakcyjny sposób, czy radzenie sobie z wymagającymi klientami. Szkolenia te mogą również obejmować zagadnienia w zakresie komunikacji interpersonalnej, obsługi klienta czy budowania trwałych kontaktów handlowych.

Oprócz tego, szkolenia dla handlowców mogą obejmować również trening umiejętności handlowych, takich jak negocjacje czy planowanie działań handlowych. W ten sposób handlowcy mogą nie tylko zdobyć nowe umiejętności, ale również doskonalić już posiadane.

 

Poznaj praktyczne umiejętności w pracy handlowca!

Szkolenia biznesowe dla handlowców to doskonała okazja do rozwoju ich umiejętności i kompetencji, co przełoży się na lepsze wyniki ich pracy. Dzięki udziałowi w takich szkoleniach handlowcy mogą nie tylko zdobywać nową wiedzę, ale również ćwiczyć swoje umiejętności i rozwijać je poprzez dyskusje i ćwiczenia z innymi uczestnikami.

Szkolenia dla handlowców to także doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi osobami pracującymi w branży. Warto zapisać się na szkolenia organizowane przez doświadczonych trenerów lub specjalistów z branży, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami.

Podsumowując, szkolenia dla handlowców to niezbędny element rozwoju ich kompetencji i umiejętności. Dzięki udziałowi w takich szkoleniach handlowcy mogą poszerzać swoją wiedzę, rozwijać własne umiejętności i nawiązywać nowe kontakty zawodowe.

 

Zapraszamy na szkolenia z Formatrix!