Wsparcie szkoleniowe w projektach unijnych

 

Z przyjemnością informujemy, że wspieramy firmy w realizacji projektów  współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, np.:


Usunięto obraz.

 

1. Projekt grantowy pn. Dostępność Plus dla zdrowia

Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Ten projekt zakłada 30% udział szkoleń w ramach grantu. Z powodzeniem organizujemy m.in. takie  szkolenia jak:

 • Obsługa Pacjenta ze szczególnymi potrzebami
 • Techniki sadzania, podnoszenia i przenoszenia Pacjenta ze szczególnymi potrzebami
 • Szkolenie kadry zarządzającej oraz kierowniczej dotyczące aspektów zarządzania w odniesieniu do osób o indywidualnych potrzebach
 • Kurs polskiego języka migowego (PJM) na trzech poziomach: poziomie podstawowym/elementarnym (A1), poziomie podstawowym/elementarnym (A2) oraz poziomie średnio-zaawansowanym (B1) zakończony każdorazowo dla każdego z uczestników egzaminem oraz uzyskaniem certyfikatu

 

Negocjacje

 

2. Konkurs nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-337/19

w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej (typ projektu 7: Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych.

W ramach tego projektu organizujemy m.in. takie szkolenia jak:

 • Radzenie sobie ze stresem w miejscu pracy
 • Komunikacja interpersonalna
 • Asertywność
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Doskonalenie umiejętności pracy z trudnym klientem
 • Zarządzanie personelem
 • Motywowanie pracowników
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Warsztaty relaksacyjne
 • Ergonomia w miejscu pracy
 • Zdrowy kręgosłup czyli jak uniknąć bólu w miejscu pracy
 • Zarządzanie energią własną
 • Trening antystresowy

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.