Test motywacyjny – Reiss Motivation Profile

CZYM JEST „RMP”

Reiss Motivation Profile jest naukowo opracowaną metodą badania motywacji człowieka. Metoda została opracowana w USA przez prof. Stevena Reissa, autorytetu z dziedziny psychiatrii i psychologii klinicznej. Jej głównym założeniem jest określenie osobowości człowieka za pomocą tzw. 16 podstawowych motywatorów życiowych. Osoba poddająca się badaniu profilu osobowościowego wypełnia test składający się ze 128 pytań. Wynik testu obrazuje kształt hierarchii wartości badanej osoby przez pryzmat wartości dzięki, którym postrzegana jest przez nią rzeczywistość.

ZASTOSOWANIE RMP

RMP (Reiss Motivation Profile) może być wykorzystywany wszędzie tam, gdzie znajomość mechanizmów motywacyjnych jest kluczowym składnikiem sukcesu, przede wszystkim w szeroko rozumianym biznesie, sporcie oraz coachingu. Bez względu na branżę, wielkość firmy, doświadczenie czy lata obecności na rynku, wszyscy, którzy interesują się motywacją, znajdą dzięki RMP odpowiedzi na nurtujące pytania jak np.:
• Jak właściwie budować relacje z przełożonymi, podwładnymi, partnerami biznesowymi i klientami?
• Jak tworzyć zespoły, które będą skuteczne?
• Jak dotrzeć do wewnętrznej motywacji pracowników i ją wzmocnić?
• Jak utrzymać wysoki poziom motywacji do działania?
• Jak wytyczyć swoją karierę zawodową?
• Jak lepiej porozumieć się z partnerem w pracy i życiu prywatnym?
 

Diverse and Casual People and Togetherness Concept
 

KORZYŚCI z Reiss Motivation Profile

Dzięki zastosowaniu RMP osoby zarządzające potrafią efektywniej zarządzać pracownikami i zespołami, ponieważ:

•lepiej poznają siebie i swój styl zarządzania,
•potrafią zmotywować pracowników,
•potrafią przydzielać zadania zgodnie z talentami i wewnętrznymi potrzebami,
•wiedzą jak komunikować, aby pracownicy ich słuchali, a nie tylko słyszeli,
•podejmują trafniejsze decyzje personalne,
•potrafią stworzyć warunki pracy tak, aby uwolnić wewnętrzną, naturalną motywację pracowników.

Dzięki zastosowaniu RMP wzrasta efektywność pracy zespołów, ponieważ:

•zadania przydzielane są zgodnie z wrodzonymi predyspozycjami,
•łatwiej jest wyłonić synergię pomiędzy członkami zespołu,
•członkowie zespołu lepiej się rozumieją,
•spada liczba konfliktów w zespole.

Dzięki zastosowaniu RMP w rozwoju pracowników, poznają oni lepiej samego siebie i swoje naturalne potrzeby, przez co:

•wzrasta samoakceptacja pracowników,
•spada fluktuacja w zespole,
•następuje profilowanie kariery zawodowej pracowników.

Dzięki zastosowaniu RMP w procesie rekrutacyjnym podejmowane są trafniejsze decyzje personalne, ponieważ:

•wymagania w stosunku do aplikantów są precyzyjniej definiowane,
•rozpoznawane są talenty i potencjał kandydatów,
•badana jest osobowość (stała w czasie), a nie zmienne zachowania,
•wzrasta szansa znalezienia właściwego kandydata, nie tylko pod kątem fachowości,
•spada koszt wdrożenia pracownika i procesu rekrutacyjnego.
 

Group Of Business People Having Meeting In Office
 

Dzięki zastosowaniu RMP w marketingu staje się on ukierunkowany na potrzeby klienta, ponieważ:

•badane są potrzeby i motywy klientów, które mogą zostać zaspokojone przez produkt,
•możliwe jest odwołanie się do potrzeb klientów,
•możliwe jest precyzyjne kreowanie kampanii reklamowych ukierunkowanych na podświadome potrzeby klientów,
•strategiczne pozycjonowanie marki staje się prostsze.
Dzięki zastosowaniu RMP w coachingu staje się on efektywniejszy, ponieważ:
•znalezienie zasobów u osoby coachowanej staje się znacznie prostsze,
•łatwiej jest określić i aktywować talenty i potencjał,
•łatwiej jest zrozumieć i zaakceptować swoje potrzeby,
•łatwiej jest zrozumieć i zaakceptować potrzeby innych,
•odkrycie nowych możliwości staje się szybsze,
•osoba coachowana może dostrzec rozwiązania, które do tej pory wydawały jej się niemożliwe.

Dzięki zastosowaniu RMP w sporcie:
•można lepiej określić stabilność emocjonalną sportowca,
•sposób pracy trenera i sportowca staje się bardziej indywidualny,
•odnajdowane są czynniki, które wpływają zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na wyniki sportowca,
•osiągana jest synergia między trenerem a sportowcem.

 

Happy smiling business woman showing her thumb. Success.

 

PRZYKŁADOWY PROFIL

przykładowy RMP