Telefoniczna obsługa Klienta, Telemarketing

Efektywna komunikacja przez telefon

 • Zasady telefonicznej obsługi Klienta
 • Głos jako najważniejsze narzędzie racy w call center
 • Podstawy odpowiedniej emisji głosu
 • Odpowiedni język i słownictwo w rozmowie telefonicznej
 • Dopasowanie do rozmówcy jako podstawa sukcesu w kontakcie przez telefon
 • Etapy rozmowy telefonicznej
 • Rozmowy przychodzące
 • Rozmowy wychodzące
 • Trudny klient, trudne sytuacje i sprawy
 • Jak uzyskać porozumienie czyli efekt końcowy

Sprzedaż przez telefon

 • Przygotowanie do rozmowy
 • Pierwsze wrażenie
 • Budowanie pozytywnych emocji
 • Uśmiech przez telefon
 • Rozpoczęcie rozmowy handlowej – pozyskanie klienta
 • Rozpoznawanie potrzeb klientów
 • Prezentacja oferty handlowej i pokonywanie obiekcji klientów
 • Finalizowanie rozmowy

Wykorzystanie języka perswazji w rozmowie telefonicznej

 • Wzbudzanie zainteresowania rozmówcy
 • Magiczne słowa
 • Jak argumentować nowe pomysły zgadzając się z odmiennym zdaniem klienta?
 • Rola pytań i parafraz
 • Odpowiednie zastosowanie zaprzeczeń
 • Presupozycje
 • Implikacje
 • Używanie cytatów
 • Przenośnie i metafory

Telewindykacja

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Jakie czynniki wpływają na sukces w windykowaniu
 • Psychologia poznawcza w windykacji polubownej
 • Jaki jest cel główny i cele poboczne windykacji
 • Jakie są zalety windykacji przez telefon a windykacji bezpośredniej
 • Jak skutecznie windykować przez telefon
 • Jakie zagrożenia płyną z windykacji przez telefon i z windykacji bezpośredniej
 • Czym musi dysponować osoba dzwoniąca
 • Gry psychologiczne dłużników
 • Reguły psychologiczne w telewindykacji
 • Etapy profesjonalnej rozmowy w telewindykacji
 • Techniki wpływu społecznego w telewindykacji
 • Zasady skutecznej rozmowy telefonicznej
 • Negocjacje telefoniczne
 • Scenki
 • Podstawowe błędy w rozmowach telefonicznych
 • Podsumowanie najważniejszych rzeczy
 • Zakończenie