Telewindykacja

Jakie czynniki wpływają na sukces w windykowaniu
Psychologia poznawcza w windykacji polubownej
Jaki jest cel główny i cele poboczne windykacji
Jakie są zalety windykacji przez telefon a windykacji bezpośredniej
Jak skutecznie windykować przez telefon
Jakie zagrożenia płyną z windykacji przez telefon i z windykacji bezpośredniej
Czym musi dysponować osoba dzwoniąca
Gry psychologiczne dłużników
Reguły psychologiczne w telewindykacji
Etapy profesjonalnej rozmowy w telewindykacji
Techniki wpływu społecznego w telewindykacji
Zasady skutecznej rozmowy telefonicznej
Negocjacje telefoniczne
Scenki
Podstawowe błędy w rozmowach telefonicznych
Podsumowanie najważniejszych rzeczy
Zakończenie

Wykorzystanie języka perswazji w rozmowie telefonicznej

Wzbudzanie zainteresowania rozmówcy
Magiczne słowa
Jak argumentować nowe pomysły zgadzając się z odmiennym zdaniem klienta?
Rola pytań i parafraz
Odpowiednie zastosowanie zaprzeczeń
Presupozycje
Implikacje
Używanie cytatów
Przenośnie i metafory

Sprzedaż przez telefon

Przygotowanie do rozmowy
Pierwsze wrażenie
Budowanie pozytywnych emocji
Uśmiech przez telefon
Rozpoczęcie rozmowy handlowej – pozyskanie klienta
Rozpoznawanie potrzeb klientów
Prezentacja oferty handlowej i pokonywanie obiekcji klientów
Finalizowanie rozmowy

Efektywna komunikacja przez telefon

Zasady telefonicznej obsługi Klienta
Głos jako najważniejsze narzędzie racy w call center
Podstawy odpowiedniej emisji głosu
Odpowiedni język i słownictwo w rozmowie telefonicznej
Dopasowanie do rozmówcy jako podstawa sukcesu w kontakcie przez telefon
Etapy rozmowy telefonicznej
Rozmowy przychodzące
Rozmowy wychodzące
Trudny klient, trudne sytuacje i sprawy
Jak uzyskać porozumienie czyli efekt końcowy