OFERTA SZKOLENIOWA DLA KEY ACCOUNT MANAGERÓW

 

“ZARZĄDZANIE KLIENTEM STRATEGICZNYM”

 

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności budowania długotrwałej strategii pracy z kluczowymi klientami opierając się na doradztwie i wsparciu klienta w rozwoju jego biznesu.

Podczas szkolenia dowiesz się dlaczego klient ma czuć potrzebę współpracy z Tobą oraz jak wykorzystać dostępne narzędzia do realizacji założonych celów czyli dlaczego partnerstwo biznesowe jest kluczowym czynnikiem sukcesu.

Poznasz również sposoby analizowania i dopasowywania możliwości i zasobów firmy do rozwijających się potrzeb wybranej grupy najlepszych klientów i jak budować odpowiednie  strategie zabezpieczające na długie lata zyskowność i pozycję rynkową firmy.

EFEKTY SZKOLENIA:

Zdobycie umiejętności: Strategicznego podejścia do klienta Zarządzania emocjami Profesjonalnego prowadzenia negocjacji handlowych Osiągania obranych celów negocjacyjnych Asertywności w kontaktach handlowych Utrzymywania długotrwałych relacji handlowych Dążenia do wyznaczonych celów organizacji Koordynacji realizacji kontraktu Przygotowania i prowadzenia negocjacji długofalowych

Grupa docelowa: Key Account Managerowie, Doradcy handlowi,

Materiały dydaktyczne: Drukowane materiały szkoleniowe, długopisy, notesy

PLAN SZKOLENIA:

I DZIEŃ – ZARZĄDZANIE KLIENTEM STRATEGICZNYM 

Uświadomienie roli KAM w organizacji – klient zewnętrzny i klient wewnętrzny – pozycja KAM w firmie Zbudowanie świadomości partnerstwa we współpracy z klientami Potrzeby a interesy Zarządzanie emocjami Strategiczne podejście do klienta – doradztwo i wsparcie klienta jako kluczowy czynnik sukcesu w wyróżnieniu się na rynku.

PLANOWANIE – przygotowanie do negocjacji Postawy w negocjacjach – test i ćwiczenia Zachowania dobrego negocjatora – czy wolno mi się pomylić Asertywność w kontaktach handlowych – czy wolno mi powiedzieć nie Cele negocjacyjne Obszary do negocjacji Argumenty Motywacje, misja i cele BATNA- moja i adwersarza

II DZIEŃ – REALIZACJA

WSTĘP DO STRATEGII ZARZADZANIA KLUCZOWYMI KLIENTAMI – MACIERZ BCG narzędziem do uświadomienia sobie zarzadzania rentownością oraz relacjami obecnymi i przyszłymi celem opracowania konkretnej strategii dla konkretnej grupy klientów ( Gwiazdy, Dojne Krowy, Znaki zapytania, Psy) Jak wykorzystać potencjał terytorum

NEGOCJACJE: Partnerstwo w biznesie Rozpoczęcie negocjacji Znaczenie czasu w negocjacjach Wykorzystanie terytorium Zarządzanie konfliktami, przełamywanie impasów Przejmowanie inicjatywy Zarządzanie ustępstwami Zakończenie negocjacji w kontekście długofalowej współpracy

KOORDYNACJA – Aktywne wsparcie klienta w procesie realizacji kontraktu czyli gdzie kończy się moja odpowiedzialność

FOLLOW-UP – czyli kluczowe elementy w budowaniu długofalowej współpracy Cele moje a klienta Moje mocne i słabe strony w kontekście potrzeb klientów

O TRENERZE:

Katarzyna Kaim

Wykształcenie: Magister inżynier Inżynierii Chemicznej i Procesowej, podyplomowe studia biznesu, kierunek: Marketing

Obszar specjalizacji: Specjalizuje się we wdrażaniu strategii wzrostu efektywności Działów Handlowych.

Doświadczenie zawodowe: 24 lat doświadczeń w sprzedaży i zarządzaniu w firmach farmaceutycznych takich jak: Pliva, Polfa Kutno, Ivax, Teva Pharmaceuticals, Ratiopharm, Bioprofil, Hasco-Lek.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: 12 lat doświadczeń w zarządzaniu KAM w farmacji i w FMCG na pozycji Dyrektora Sprzedaży.