Competence Game

Dlaczego gry online nas tak bardzo nas angażują?

Oto najważniejsze czynniki (za: Reeves, Read [2009])

 • Gra posiada cel
 • Zasady są jasne i zrozumiałe
 • W grze stoją przed Tobą wyzwania
 • Gra daje obietnicę sukcesu
 • Dostajesz niemal natychmiastową informację zwrotną
 • Możesz próbować osiągnąć cel metodą prób i błędów
 • Gra to przyjemność i zabawa, a także rozwój
 • Gra niesie ze sobą poczucie przynależności
   

Gry online

Archipelago Competence Game to angażująca grę online, która na zawsze zmieni AC/DC!  To przełomowe rozwiązanie, które w efektywny biznesowo sposób pomoże przeprowadzić diagnozę kompetencji pracowników wewnątrz organizacji, jak również kandydatów rekrutowanych do pracy. Wybierając Competence Game możesz oszczędzić nawet 30-krotnie (w porównaniu z kosztem rekrutacji z zastosowaniem Assessment/Development Center)!

 

Wykres

 

Gra diagnozuje 3 obszary kompetencji:

1. Definiowanie i osiąganie celów, a w tym:

 • Znajomość własnych celów
 • Planowanie i podejmowanie działań w oparciu o cele
 • Wytrwałe dążenie do realizacji celów
 • Realna ocena osiąganych wyników

2. Myślenie systemowe, a w tym:

 • Dostrzeganie zależności, wyciąganie logicznych wniosków i podejmowanie racjonalnych decyzji
 • Gotowość do zadawania pytań, poszukiwanie wiedzy, dążenie do zrozumienia sytuacji
 • Prezentowanie proaktywnej postawy, dążenie do wywierania wpływu na sytuację i otoczenie
 • Rozpatrywanie zagadnień w różnych perspektywach czasowych – krótko i długoterminowych

3. Orientacja na klienta, a w tym:

 • Pozyskiwanie i aktualizowanie wiedzy o rynku
 • Badanie i doprecyzowanie potrzeb klienta
 • Zaspokajanie potrzeb klienta
 • Pozytywne nastawienie do klienta, chęć współpracy, branie odpowiedzialności za satysfakcję klienta

 

Do czego możesz wykorzystać Competence Game?

 

Do czego możesz wykorzystać Competence Game?

 

Czas trwania gry: 90 – 120 minut w trybie single player

 • Po grze system generuje Raport Gracza – dokument informujący o poziomie poszczególnych kompetencji,  najmocniejszych stronach oraz obszarach do rozwoju. Uczestnicy  dostają raporty na swoje konta e-mail. Tak bogaty materiał diagnostyczny powstaje w efekcie niespełna 2- godzinnej rozgrywki!
 • Obsługa panelu jest prosta i intuicyjna. Informacje o wynikach kandydatów bez problemu można ściągnąć jako raport, przeglądać online lub pobrać do pliku Excel celem porównania wyników wszystkich rekrutowanych. Dzięki temu Competence Game bez trudu może być wykorzystywane na każdym etapie rekrutacji oraz przy prowadzeniu personalizowanych akcji.

 

Archipelago

 

Cena regularna 1 licencji: 250 zł + 23% VAT

Zadzwoń po więcej informacji!: 605 452 073 lub napisz: [email protected]