Nowy projekt dofinansowań do szkoleń

01-07-2022

SKORZYSTAJ Z REFUNDACJI NA SZKOLENIA DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I ADMINISTRACJI!

Certyfikowana Firma Szkoleniowa Formatrix wraz z profesjonalną kadrą trenerską prowadzi cykl szkoleń online w ramach dofinansowania:
„Kompetencje dla Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej”.

Szkolenia są skierowane dla pracowników Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej wchodzących w skład MŚP, działających w sektorze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej z całej Polski.*

Skorzystaj z możliwości podniesienia kompetencji:

  • Kadry zarządzającej
  • Pracowników administracji
  • Rejestratorek/rejestratorów medycznych

*Maksymalna ilość pracowników kierowanych na szkolenie z jednej placówki to 7 osób.

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych.

Refundacja wynosi nawet do 80% ceny szkolenia!

NAJBLIŻSZA REKRUTACJA DO PROJEKTU JUŻ W DNIACH: 11-22 LIPCA 2022 r.

Uwaga! Realizacja szkoleń w formie online odbywa się w miesiącach wrzesień-grudzień 2022

Zapraszamy na szkolenia w zakresie:

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówce medycznej
  • Zarządzanie informacją w placówce medycznej
  • Zarządzanie danymi w ochronie zdrowia
  • Prowadzenie dokumentacji medycznej
  • Prawa pacjenta i odpowiedzialność placówki za zdarzenia medyczne
  • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w placówce medycznej (w tym m.in. z pacjentem i rodziną, radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu) – szkolenie dla kadry zarządzającej oraz dla personelu administracji i rejestratorek medycznych

Cena po dofinansowaniu za 1 uczestnika wynosi mniej niż 350 zł!

Programy, terminy szkoleń:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/szukaj?dostawcyUslug%5B%5D=11918&mozliwoscDofinansowania=0

Szczegółowe informacje o projekcie:

http://kompetencjedlaopiekizdrowotnejipomocyspolecznej.zdz.edu.pl/#projekt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami - przyjemnością udzielimy wszelkich informacji.

Zadzwoń tel: 502702435 lub 660 606 066

Napisz @: biuro@formatrix.pl

Projekt „Kompetencje dla Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej” został opracowany i jest nadzorowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach konkursu Kompetencje dla Sektorów. Podmiotem realizującym projekt (Operator projektu) jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Celem projektu jest podnoszenie kompetencji MŚP w sektorze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, w zakresie rekomendowanym przez Sektorową Radę ds. Kompetencji, poprzez udzielanie wsparcia Przedsiębiorcom.