W dzisiejszych czasach ciągłych zmian, zarządzanie personelem, budowanie zaangażowania, delegowanie zadań i rozwiązywanie konfliktów jest zapewne trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Roszczeniowi pracownicy, wielopokoleniowe zespoły, utrzymanie dobrej kondycji finansowej, wysokiego poziomu zaangażowania pracowników, stały monitoring celów - to tylko kilka z wielu wyzwań.

Motywacja pozafinansowa pracowników na podstawie Reiss Motivation Profile

Jak właściwie budować relacje z przełożonymi, podwładnymi, partnerami biznesowymi i klientami?
Jak tworzyć zespoły, które będą skuteczne?
Jak dotrzeć do wewnętrznej motywacji pracowników i ją wzmocnić?
Jak utrzymać wysoki poziom motywacji do działania?
Jak wytyczyć swoją karierę zawodową?
Jak lepiej porozumieć się z partnerem w pracy i życiu prywatnym?

Marketing nowoczesny

Czy moja usługa jest nadal nowoczesna?
Czy mój produkt służy odbiorcy?
Czy mój sposób sprzedaży jest aktualny?
Czy identyfikuję wszystkie potrzeby na jakie odpowiada mój produkt?
Czy mój sposób mówienia o produkcie jest nowoczesny? Czy używam odpowiedniej formy?
Czy atrakcyjnie komunikuję się z odbiorcami?

Szkolenie z zarządzania zespołem międzypokoleniowym – czyli jak skutecznie kierować zespołem pracowników w różnym wieku?

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania i kierowania zespołem międzypokoleniowym oraz podanie narzędzi komunikacyjnych dla danego pokolenia.
Szkolenie pozwoli Uczestnikom poznać odpowiedzi między innymi na pytania: co motywuje każde pokolenie?, jak współpracować aby motywować do działań?, jak radzić sobie z konfliktem pokoleń?, jak skutecznie rozwiązywać sytuacje w organizacji?
Celem szkolenia jest również analiza najczęściej popełnianych błędów podczas zarządzania i kierowanie zespołem międzypokoleniowym oraz wspólne wypracowanie optymalnych rozwiązań

Kurs managerski - Akademia Managera

Poznanie własnego stylu przywództwa, swoich mocnych i słabych stron
Nabycie umiejętności planowania działań, ustalania celów priorytetowych i ich egzekwowania
Poznanie zasad efektywnego zarządzania sobą w czasie
Doskonalenie umiejętności menedżerskich, budowania zespołu i zarządzania jego potencjałem

Szkolenia dla KAMów – Zarządzanie klientem strategicznym

Uświadomienie roli KAM w organizacji.
Aktywne wsparcie klienta w procesie realizacji kontraktu
Wypracowanie planu przygotowania do negocjacji rocznych
Zakończenie negocjacji w kontekście długofalowej współpracy

Jak motywować podwładnych i skutecznie nimi kierować? – standardy zarządzania zespołami

Szef to zawód
Karanie i nagradzanie podwładnych
Expose szefa
Informacja zwrotna
Przekazywanie trudnych decyzji
Jak sobie radzić z narzekającymi pracownikami?
Efektywne zarządzanie zespołem
Autorytet menadżera

Mobbing i przeciwdziałanie mobbingowi (aspekty psychologiczne, prawne i społeczne)

Mobbing w polskim prawie
Mobbing a dozwolone zachowania pracodawcy
Obowiązek pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji
Odpowiedzialność pracodawcy za mobbing
Uprawnienia przysługujące ofiarom mobbingu
Analiza przypadku z praktyki sądowej (case study)
Czym jest mobbing?
Elementy psychologii mobbingu
Identyfikowanie i rozpoznawanie mobbingu
Przejawy mobbingu w miejscu pracy
Reagowanie na mobbing
Indywidualne środki ochrony przed mobbingiem
Różnicowanie mobbingu i konfliktu

Coach, mentor czy doradca – rola szefa w zespole

Szef a coach
Coaching – definicja
Etapy uczenia się
Proces coachingu
Style coachingu

Rozmowy oceniające i coachingowe

Cele i funkcje oceny
System ocen
Zasady prowadzenia rozmowy oceniającej
Błędy w procesie oceniania
Różne typy pracowników
Komunikacja w pracy
Postawy w stosunku do rozmówcy
Asertywność
Techniki asertywnej komunikacji
Analiza transakcyjna
Poziomy logiczne Diltsa

Czerpanie siły z różnorodności – przejdź z zespołem drogę do sukcesu

Wykształcenie pozytywnego nastawienia wobec pracy zespołowej, dzielenia się wiedzą, kierowania pracą innych
Rozwój kompetencji w zakresie współpracy
Poznanie i umiejętność stosowania wybranych narzędzi komunikacji
Rozwój umiejętności delegowania uprawnień
Rozwój umiejętności udzielania informacji zwrotnej
Budowanie pozytywnych relacji grupowych

Jak stać się profesjonalnym managerem?

Uświadomienie korzyści z właściwego planowania, uwzględniającego czas, priorytety, a także zasoby członków zespołu
Poznanie zasad i korzyści z delegowania zadań i uprawnień
Doskonalenie umiejętności wpływania na pracowników w celu zwiększenia ich zaangażowania w wykonywaną pracę
Poznanie przejawów konfliktów w zespole, a także roli menadżera w sytuacji konfliktowej
Poznanie istoty udzielania właściwej informacji zwrotnej i sposobów kontrolowania pracy zespołu
Poznanie zasad skutecznej komunikacji i doskonalenie umiejętności interpersonalnych w sytuacji współdziałania

Jak skutecznie przewodzić w sytuacji zmiany?

Poznanie czynników wywołujących zmiany i źródeł oporu wobec zmian
Poznanie różnorodnych podejść do planowanej zmiany
Nabycie umiejętności dostosowania stylu przywództwa do sytuacji
Rozwinięcie umiejętności wyznaczania celów i kontrolowania ich realizacji
Poznanie istoty procesu motywowania w organizacji
Poznanie różnorodnych motywatorów, a w szczególności pozafinansowych narzędzi motywowania
Rozwinięcie umiejętności motywowania siebie i podwładnych
Zwiększenie zaangażowania uczestników w realizację swoich celów i organizacji

Pożegnanie z konfliktem. Budowanie silnego zespołu

Świadomość strategii radzenia sobie z konfliktem
Koło konfliktu
4 etapy konstruktywnego sporu procedura Gordona
Test nastawienia do rozwiązywania konfliktu -TOSI
Komunikat „JA”
Zasady przekazywania informacji zwrotnej
Postawy: asertywna, agresywna, bierna,manipulacyjna
Asertywna pochwała i krytyka
Autodiagnoza
Moje widzenie zespołu
Efektywna praca w zespole

Zarządzanie zespołem call center

Zarządzanie zespołem konsultantów – wstęp
Style zarządzania zasobami ludzkimi
Skuteczna komunikacja
Rekrutacja konsultantów
Grupa i zespół, role zespołowe
Motywowanie
Ocena konsultantów i coaching
Metody rozwiązywania konfliktów

Kreowanie wizerunku Managera / Firmy w Social Media

Dla kogo jest to szkolenie?
Szkolenie skierowane jest do osób, które poprzez media społecznościowe chcą zbudować swój wizerunek profesjonalnego Managera lub Firmy
Także dla osób, które są odpowiedzialne za działania marketingowe oraz chcą zdobyć bądź poszerzyć swoją wiedzę z zakresu projektów w e-przestrzeni
Korzyści ze szkolenia
Każdy z uczestników stworzy swój własny pomysł na wykorzystanie marketingu społecznościowego w kreowaniu swojego wizerunku oraz efektywnej komunikacji z odbiorcami. Dowie się jakie produkty promować oraz które narzędzia wybrać, aby uzyskać oczekiwane efekty

Kreowanie wizerunku Managera / Firmy w e-przestrzeni

Dla kogo jest to szkolenie?
Szkolenie skierowane jest do osób, które poprzez spójne działania w e-przestrzeni chcą zbudować swój wizerunek profesjonalnego Managera lub Firmy
Także dla osób, które są odpowiedzialne za działania marketingowe oraz chcą zdobyć bądź poszerzyć swoją wiedzę z zakresu projektów w e-przestrzeni
Korzyści ze szkolenia
Każdy z uczestników stworzy swój własny pomysł na wykorzystanie e-marketingu oraz marketingu społecznościowego w budowaniu swojego korzystnego wizerunku. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jaki jest typowy polski internauta i jakie ma przyzwyczajenia, co pozwoli lepiej dopasować formę i treść przekazów reklamowych

Budowa strategii komunikacji w social mediach

Ocenianie potencjału wybranych marek
Przygotowanie ramowej strategii komunikacji w social mediach
Samodzielnie dobieranie narzędzi i kanałów komunikacji
Tworzenie pomysłów na wizualizacje i próbowanie sił w copywritingu
Jak wykorzystywać social media?
Jak komunikować się na Facebooku?
Jak korzystać z aplikacji?
Jak monitorować efekty działań w social mediach?

 

Jak możemy Ci pomóc? Poprzez szkolenia menedżerskie!

Chętnie przedstawimy nasze możliwości szkoleniowe w zakresie nowoczesnego zarządzania projektami i zespołami.

Wybierając współpracę z nami otrzymujesz profesjonalne doradztwo w zakresie doboru odpowiednich rozwiązań szkoleniowo-rozwojowych, a także realizację przez wykwalifikowanych trenerów z wieloletnim doświadczeniem biznesowym. Proszę pamiętać, że szkolenia dla managerów to proces, a jego efekty da się zmierzyć.

Sprawdźmy wspólnie, co możemy zrobić w zakresie: zarządzania zespołami (również zespołem rozproszonym) i zarządzania międzypokoleniowego, przeciwdziałania mobbingowi, motywowania pracowników, a także wsparcia działu sprzedaży. Oferujemy konkretne, sprawdzone narzędzia dotyczące budowania zespołu, sposobów zarządzania i motywowania pracowników.

Jeśli chociaż jeden z wyżej wymienionych obszarów jest dla Ciebie interesujący, pomożemy go usprawnić. Zapraszamy do kontaktu.
 

Poznaj praktyki przydatne na stanowisku kierowniczym

Uważamy, że zdecydowanie najefektywniej jest zainwestować w rozwój średniej kadry zarządzającej, kierowników regionalnych czy managerów terenowych. To w ich kompetencjach leży motywowanie, delegowanie zadań i egzekwowanie zadań czy prowadzenie rozmów coachingowych oraz spotkań oceniających pracowników. W zakresie ich obowiązków jest również podejmowanie decyzji, często istotnych dla przyszłości firmy. Warto więc zadbać o praktyczne warsztaty dla managerów. Szkolenia z naszej oferty - pełne sprawdzonej wiedzy, sprawdzą się idealnie.

Jakość pracy i umiejętności menedżerskie przekładają się bezpośrednio na morale i zaangażowanie pracowników a w konsekwencji na efektywność ich pracy. Według Kena Blancharda istnieją cztery sposoby zarządzania: coaching, mentoring, doradztwo i instruktaż. W zależności od stopnia rozwoju pracownika należy stosować jeden z nich. Niestety jedynie nieliczni managerowie potrafią umiejętnie żonglować różnymi sposobami zarządzania. Większość kadry managerskiej stosuje najczęściej jeden, czasami dwa ulubione sposoby kierowania personelem.

Jeśli brakuje Ci umiejętności przywódczych, obce są ci pojęcia kultury organizacyjnej lub chcesz dodać kolejny element do swojego rozwoju osobistego - skorzystaj z naszych szkoleń i zainwestuj najefektywniej swoje pieniądze. Zwrot z takiej inwestycji będzie niewspółmiernie większy niż wszelkie inne działania rozwojowe.