Zrealizowaliśmy szkolenie z Doskonalenia Obsługi Pacjenta!

W ubiegłym tygodniu zrealizowaliśmy szkolenie pt. „Doskonalenie kompetencji zawodowych personelu medycznego w obszarze profesjonalnej obsługi pacjenta” 
Personel był bardzo zadowolony ze szkolenia, na ankietach ewaluacyjnych trener otrzymał same 5 💪