Wsparcie w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-337/19

Informujemy, że wspieramy firmy i placówki medyczne w realizacji konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-337/19 w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej (typ projektu 7: Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych)

W ramach tego projektu organizujemy m.in. takie szkolenia jak:

 • Radzenie sobie ze stresem w miejscu pracy
 • Komunikacja interpersonalna
 • Asertywność
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Doskonalenie umiejętności pracy z trudnym klientem
 • Zarządzanie personelem
 • Motywowanie pracowników
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Warsztaty relaksacyjne
 • Ergonomia w miejscu pracy
 • Zdrowy kręgosłup czyli jak uniknąć bólu w miejscu pracy
 • Zarządzanie energią własną
 • Trening antystresowy

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod numerem: 605 452 073