Szkolenie z Technik mięśniowo-powięziowych

W tym miesiącu zrealizowaliśmy kolejne szkolenie pt. „Techniki mięśniowo-powięziowe w leczeniu dysfunkcji narządu ruchu”, które odbyło się w przepięknych okolicznościach przyrody. Uczestniczki szkolenia wykazały się dużym zaangażowaniem.

Szkolenie poprowadził nasz znakomity trener, doktor nauk medycznych Tomasz Król.