SZKOLENIE OD KIEROWNIKA DO LIDERA ZAKOŃCZONE

Właściwy wizerunek korzystnie wpływa na jakość relacji z otoczeniem, przyczyniając się do ogólnego wzrostu zaufania do osoby. Zasadniczym elementem wizerunku jest reputacja, której budowanie zalicza się do procesów długofalowych. Priorytetowe dla zrozumienia przywództwa jest określenie, czym różni się od kierowania – bycia menedżerem.

Kadra kierownicza Piekarni-Cukierni Roker podnosiła swoje kompetencje liderskie podczas 32 godzin szkoleniowych przeprowadzonych przez Marcina Filipowskiego.

Zetknęli się m.in. z takimi zagadnieniami jak:

  • „SZEF TO ZAWÓD”
  • KIEROWANIE ZESPOŁEM „SZEF JAKO DORADCA, COACH I MENTOR”
  • “WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO LIDERA”
  • “SYTUACJE TRUDNE W PRACY KIEROWNIKA”

 Szkolenia prowadzone przez ForMatrix nie polegają tylko na słuchaniu, ale przede wszystkim na czynnym uczestniczeniu w warsztatach, dlatego prowadzący zajęcia przygotowywał dla kierowników różne zadania.