Terapia wisceralna

Termin: 12-14.02.2021 r.
Czas trwania: 24 godziny (3 dni)
Lokalizacja: Katowice, woj. śląskie
Cena: 2 100 zł netto + VAT

Program szkolenia:

Dzień 1: Przełyk, żołądek, jelito cienkie i grube

 • Wprowadzenie do terapii trzewnej
 • Anatomia autonomicznego układu nerwowego
 • Unerwienie narządów wewnętrznych
 • Budowa i relacje topograficzne przełyku
 • Patologie przełyku
 • Techniki badania i leczenia przełyku
 • Budowa i relacje topograficzne żołądka
 • Patologia żołądka
 • Techniki badania i leczenia żołądka
 • Budowa i relacje topograficzne jelita cienkiego
 • Patologia jelita cienkiego
 • Techniki badania i leczenia jelita cienkiego
 • Budowa i relacje topograficzne jelita grubego
 • Patologia jelita cienkiego
 • Techniki badania i leczenia jelita grubego
 • Podsumowanie pracy na układzie pokarmowym

Dzień 2: Praca na autonomicznym układzie nerwowym, wątroba, trzustka, śledziona

 • Oddziaływanie na unerwienie narządów wewnętrznych poprzez prace na zwojach nerwowych i nerwie błędnym
 • Techniki manipulacji górnego odcinka szyjnego
 • Techniki manipulacji przejścia C/TH
 • Techniki manipulacji odcinka piersiowego
 • Techniki manipulacji przejścia TH/L
 • Budowa i relacje topograficzne wątroby
 • Patologia wątroby
 • Techniki badania i leczenia wątroby
 • Budowa i relacje topograficzne śledziony
 • Patologia śledziony
 • Techniki badania i leczenia śledziony
 • Budowa i relacje anatomiczne trzustki
 • Patologia trzustki
 • Techniki badania i leczenia trzustki

Dzień 3: Nerki, pęcherz oraz układ naczyniowy oraz klatka piersiowa

 • Klatka piersiowa – budowa anatomiczna
 • Serce –budowa i relacje
 • Płuca, opłucna – budowa i relacje
 • Tarczyca – budowa, patologia i badania
 • Techniki badania i leczenia żeber
 • Techniki leczenia narządów klatki piersiowej
 • Integracja wiadomości i umiejętności
 • Powtórzenie najważniejszych wiadomości

Informacje o trenerze:

Dr n.med. Michał Rżany D.O.

Ukończył studia magisterskie na kierunku fizjoterapia oraz neurobiologia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

Jako pierwszy w historii dostał indywidualny tok studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jako jeden z pierwszych Polaków rozpoczął studia z Osteopatii Pediatrycznej w Niemieckiej Szkole Osteopatii (Osteopathe Deutsche Schule).

Przeprowadził kilkanaście kursów z zakresu fizjoterapii jako prelegent/trener/wykładowca. Ponad 3 lata pełnił funkcję wykładowcy w Katedrze Fizjoterapii ŚUM w Katowicach oraz w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Od 2015 prowadzi własne gabinety fizjoterapeutyczne w Mielcu, Orzeszu oraz Katowicach.

Dowiedz się więcej o szkoleniu!

* – zapytaj również o możliwości dofinansowania