Rozpoczęliśmy kilkumiesięczny projekt szkoleniowy dla managerów Capital Service „Coaching jako narzędzie zarządzania”

W ramach „Akademii Coachingu „ForMatrix” rozpoczeliśmy szkolenia dla kadry managerskiej CAPITAL SERVICE, których celem jest praktyczne przygotowanie Regionalnych Kierowników Sprzedaży do stosowania metod coachingowych pracy na swoim stanowisku i tym samym podniesienie poziomu wiedzy wiedzy i umiejętności z zakresu coachingu.
W ramach prowadzonych warsztatów będziemy m.in. zapoznawać uczestników ze zrozumieniem znaczenia coachingu i uświadamiać kiedy go stosować (według modelu przywództwa sytuacyjnego Blancharda) , jak również pomożemy w budowaniu relacji coachingowych, nauczymy umiejętności pracy z dorosłymi oraz prowadzenia spotkań coachingowych (wg. Modelu GROW)

Szkolenie dla managerów  IMG_6084IMG_6089