Prawo medyczne

Trener- dr n.med., mgr prawa Anna Rej-Kietla
Czas szkolenia- 6 godzin

1. Dla lekarzy

Główne tematy szkolenia:
• Realizacja prawa pacjenta do udostępniania dokumentacji medycznej.
• Wyrażenie (odmowa) zgody pacjenta na udzielanie świadczeń medycznych.
• Pacjent pod wpływem alkoholu i środków odurzających – aspekt prawny.
• Pacjent pediatryczny – udzielanie świadczeń medycznych w kontekście prawnym.
• Roszczenia w przypadku naruszenia praw pacjenta.
• Przedstawienie indywidualnych przypadków z zakresu prawa medycznego.

2. Dla pielęgniarek

Główne tematy szkolenia:
• Wykonywanie zleceń lekarskich w kontekście odpowiedzialności prawnej.
• Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki.
• Zachowanie tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny.
• Odpowiedzialność prawna pielęgniarek – szczególne przypadki odpowiedzialności cywilnej, karnej, pracowniczej i zawodowej.
• Przedstawienie indywidualnych przypadków z zakresu prawa medycznego.

3. Dla ratowników medycznych

Główne tematy szkolenia:
• Aspekt prawny udzielania pomocy pacjentom pod wpływem alkoholu
i środków odurzających.
• Postępowanie z agresywnym pacjentem.
• Stan wyższej konieczności w praktyce ratownika medycznego.
• Pacjent pediatryczny – prawny aspekt udzielania pomocy.
• Odpowiedzialność prawna ratownika medycznego.

4. Dla farmaceutów

Główne tematy szkolenia:
• Zasady funkcjonowania aptek.
• Zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych- granice prawne.
• Zasady związane z refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.
• Prawa pacjenta w aptece i opieka farmaceutyczna.
• Odpowiedzialność karna, cywilna i zawodowa farmaceuty.

5. Dla fizjoterapeutów

Główne tematy szkolenia:
• Prawa i obowiązki.
• Standardy wykonywania zawodu.
• Reklama świadczeń udzielanych przez fizjoterapeutę.
• Rodzaje odpowiedzialności prawnej.
• Prawa pacjenta w gabinecie fizjoterapeuty.

6. Dla kadry zarządzającej podmiotem leczniczym

Główne tematy szkolenia:
• Przestrzeganie praw pacjenta w aspekcie osoby zarządzającej podmiotem leczniczym.
• Dokumentacja medyczna i jej znaczenie prawne.
• Roszczenia pacjentów w przypadku naruszenia ich praw.
• Odpowiedzialność prawna pracowników i podmiotu leczniczego.