Gry strategiczne

Gry strategiczne są doskonałym uzupełnieniem prowadzonych przez nas warsztatów.

Dzięki współpracy z kilkoma firmami, które są prekursorami tworzenia gier strategicznych w Polsce możemy Państwu zaproponować stworzenie strategicznych gier decyzyjnych „szytych na miarę” pod Wasze potrzeby. Gry charakteryzują się wysoką skutecznością sprawdzania badanych kompetencji, zgodnością metodologiczną, interesującą fabułą oraz profesjonalną oprawą graficzną.

gry

Oprócz tego dysponujemy gotowymi i sprawdzonymi grami, trwającymi od kilku godzin do kilku dni i zaopatrującymi następujące obszary szkoleniowe:
Zarządzanie strategiczne

 • Komunikacja
 • Sztuka negocjacji
 • Budowanie zespołu
 • Zarządzanie projektem
 • Sprzedaż
 • Łańcuch wartości
 • Zarządzanie czasem
 • Relacje z klientem
 • Myślenie systemowe
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie konfliktem
Strategicznie o sprzedaży

 • Klient i jego potrzeby
 • Jesteśmy zespołem czy konkurencją?
 • Jak usprawnić to, co mogłoby działać lepiej?
 • Kto ma wpływ na wizerunek organizacji?
 • Interaktywny kurs negocjacji on-line
 • Negocjuj tak, żeby niemożliwe stało się osiągalne
 • Jak zarządzać przedsiębiorstwem?
 • Koordynacja działań w organizacji
 • Zaufanie zwiększa sprawność zespołu i jego wyniki
 • Jak stać się liderem na konkurencyjnym rynku?
 • Potęga współpracy

Gry szkoleniowe z obszaru obsługa klienta

Profesjonalny targeting


To praktyczna gra stworzona z myślą o osobach, które zajmują się sprzedażą poprzez regularne odwiedzanie/kontaktowanie się ze swoją bazą targetową, aby poprzez długofalowe relacje z klientami podtrzymywać lub zwiększać sprzedaż.
Grę powinien prowadzić trener lub manager sprzedaży.

Ćwiczenie składa się z 3 rund, w trakcie których gracze stopniowo zdobywają informacje wpływające na ich działania, związane z określaniem potencjału klientów. Jako uzupełnienie proponujemy ćwiczenia mające na celu wypracowanie przez uczestników konkretnych i praktycznych rozwiązań przydatnych w planowaniu ich codziennej pracy.

Zastosowanie:

 • Efektywne planowanie
 • Zarządzanie czasem
 • Komunikacja z klientem w obszarze badania jego możliwości biznesowych (potencjału)
 • Odpowiednia kategoryzacja klientów
 • Maksymalizacja efektów sprzedażowych

Rozmowy handlowe: techniki komunikacyjne


Symulacja rozmowy sprzedażowej, gdzie w oparciu o kilka talii kart uczestnicy mają za zadanie, adekwatnie do wylosowanego zestawienia kart, zareagować na działanie klienta.
Karty są częściowo współtworzone przez uczestników, a to gwarantuje, że symulacja jest oparta na realnych sytuacjach występujących w codziennej pracy handlowca. Formuła gry została tak przygotowana, aby ujawniała rzeczywiste umiejętności sprzedażowe, czy stan wiedzy, dając tym samym okazję do obserwacji handlowca w „warunkach naturalnych”.

Zastosowanie:

 • Praktyczne posługiwanie się technikami komunikacyjnymi
 • Formułowanie konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Trudne rozmowy z klientem
 • Radzenie sobie z obiekcjami
 • Ocena i rozwój umiejetności sprzedażowych
 • Rekrutacja
 • Szkolenia produktowe

Gra „Rozmowy handlowe” jest dedykowana działom sprzedaży. Została stworzona jako odpowiedź na potrzebę (handlowców, menadżerów i trenerów sprzedaży) zastąpienia klasycznych sprzedażowych role-play warsztatem bardziej dynamicznym, angażującym i bliższym realnym warunkom rozmowy z klientem. Gra posiada otwartą formułę, co oznacza, iż gra nie jest jednorazowa – może być przez danego uczestnika rozgrywana wielokrotnie i za każdym razem będzie dla niego wyzwaniem. To wyjątkowa cecha wśród gier szkoleniowych.


Słuchowisko

W procesie komunikacyjnym czyhają na nas pułapki. Nie tyle zastawione przez innych, ale przez nasz własny mózg. Kiedy słuchamy opowieści drugiego człowieka, nasze struktury poznawcze nieustannie wpisują nowe dane w schematy, które już istnieją w naszej psychice – warto nauczyć się oddzielać informacje od naszych własnych projekcji, a także zauważać, czy o czymś w ogóle rozmawialiśmy, czy też „dodatki” zawdzięczamy naszej wewnętrznej narracji. Temu służy właśnie „Słuchowisko”.
 Uczestnicy szkolenia mają możliwość zobaczenia, jak wiele zależy od naszej uwagi w czasie słuchania.

Zastosowanie:

 • Oddzielenie faktów od opinii i przekonań
 • Uważne słuchanie

Ćwiczenie to może być składnikiem wielu rodzajów warsztatów komunikacyjnych. Uświadomienie uczestnikom wartości oddzielania treści prawdziwych od wyprodukowanych przez nasze schematy poznawcze ułatwia porozumienie i pozwala unikać kłopotliwych sytuacji, w których możemy się znaleźć mimo dobrej woli.