Coaching on the Job

Trwa projekt doskonalenia kompetencji Kierowników Regionalnych jednej z najszybciej rozwijających się firm farmaceutycznych. Projekty typu Coaching on the Job są w naszej opinii jednym z najbardziej skutecznych narzędzi rozwoju kompetencji niezależnie czy dotyczy to pracy z handlowcami, personelem obsługującym klienta czy z managerami.
Czytaj więcej
Nasi doświadczeni trenerzy mając okazję obserwowania pracownika w jego naturalnych warunkach zawodowych potrafią niezwykle trafnie zdiagnozować obszary do rozwoju jak również udzielić adekwatnej informacji zwrotnej. Ma to niebagatelną wartość z jednej strony przy określaniu potrzeb szkoleniowych pozwalających stworzyć programy warsztatów szyte na miarę, z drugiej zaś jako motywacja i wsparcie przy pracy. Tak! Odpowiedni feedback powinien przede wszystkim wzbudzać zaangażowanie pracownika i jego chęci do jeszcze lepszego wykonywania swoich zadań na najwyższym poziomie kunsztu i sznytu tudzież handlowego jak i managerskiego.