Zastosuj akcje do słów, a słowa do akcji – William Szekspir