Pierwsza pomoc i resuscytacja

Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę szkoleń z szeroko pojętego zakresu pierwszej pomocy i resuscytacji certyfikowaną przez Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne – American Heart Association (AHA) oraz ITLS Chapter Poland.
Poniżej przedstawiamy szczegółową ofertę szkoleniową. Mamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Szkolenie z pierwszej pomocy

Kurs pierwsza pomoc-(HEARTSAVER RKO AED)

Szkolenie z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych oraz pierwszej pomocy. Kurs prowadzony
jest przez instruktorów American Heart Association z wykorzystaniem nowatorskich metod oraz filmów
instruktażowych.

► Pełen opis szkolenia

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

 • Najważniejsze zmiany w podstawowych czynnościach resuscytacyjnych, odzwierciedlające wytyczne 2010 American Heart Association Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej
oraz Doraźnego
  Postępowania w Zaburzeniach Krążenia
 • Najważniejsze zasady wysokiej jakości RKO
 • Opracowany przez AHA łańcuch przeżycia
 • RKO z użyciem AED wykonywaną u osób dorosłych, dzieci i niemowląt przez 1 ratownika
 • Różnice w technikach ratowniczych w przypadku osób dorosłych, dzieci i niemowląt
 • Wykonywanie oddechów ratowniczych u osób dorosłych, dzieci i niemowląt

► Więcej informacji

Czas trwania szkolenia : 8 godzin.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują oficjalny certyfikat
American Heart
Association ważny przez 2 lata i honorowany w osiemdziesięciu czterech
krajach Świata.


Kurs z podstawowych czynności resuscytacyjnych dla personelu medycznego

BLS DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

Szkolenie z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych dla osób związanych zawodowo
z ochroną zdrowia. Szkolenie prowadzone jest przez instruktorów American Heart Association
z wykorzystaniem filmów instruktażowych.

► Pełen opis szkolenia

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

 • Najważniejsze zmiany w podstawowych czynnościach resuscytacyjnych, odzwierciedlające wytyczne 2010 American Heart Association Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej
oraz Doraźnego
  Postępowania w Zaburzeniach Krążenia
 • Najważniejsze zasady wysokiej jakości RKO
 • Opracowany przez American Heart Association łańcuch przeżycia
 • RKO z użyciem AED wykonywaną u osób dorosłych, dzieci i niemowląt przez 1 ratownika
 • RKO z użyciem AED wykonywaną u osób dorosłych, dzieci i niemowląt przez 2 ratowników

► Więcej informacji

Czas trwania szkolenia:  5 godzin.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują oficjalny certyfikat
American Heart
Association ważny przez 2 lata i honorowany w osiemdziesięciu czterech
krajach Świata.


Zaawansowane czynności resuscytacyjne

ZAAWANSOWANE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE

Opracowany przez American Heart Association kurs Zaawansowane czynności resuscytacyjne (ACLS)
bazuje na umiejętnościach z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych (BLS),
z podkreśleniem
znaczenia nieprzerwanej RKO wysokiej jakości.

► Pełen opis szkolenia

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

 • Najważniejsze zmiany w podstawowych czynnościach resuscytacyjnych, odzwierciedlające wytyczne 2010 American Heart Association Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej
 oraz Doraźnego
  Postępowania w Zaburzeniach Krążenia
 • Umiejętności z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych, w tym skuteczne uciśnięcia klatki piersiowej, korzystanie z worka samorozprężalnego z maską i obsługa AED

► Więcej informacji

Niniejszy kurs ACLS jest przeznaczony dla posługującego się językiem polskim personelu medycznego, który kieruje leczeniem nagłego zatrzymania krążenia i innych nagłych przypadków związanych z układem krążenia, lub w nim uczestniczy.
Do grupy tej należy personel ratownictwa medycznego i oddziałów intensywnej terapii.
Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują oficjalny certyfikat
American Heart Association ważny przez 2 lata i honorowany w osiemdziesięciu czterech
krajach Świata.


ZAAWANSOWANE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U DZIECI

ZAAWANSOWANE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U DZIECI

Organizowany przez American Heart Association kurs PALS doskonali umiejetności personelu
medycznego w zakresie zabiegów resuscytacyjnych u dzieci z nagłym zatrzymaniem krążenia
lub
 w stanie poprzedzającym zatrzymanie krążenia.

► Pełen opis szkolenia

Kurs PALS obejmuje następujące zagadnienia:

 • RKO dzieci z zastosowaniem AED wykonywaną przez 1 i 2 ratowników
 • RKO niemowląt wykonywaną przez 1 i 2 ratowników
 • Postępowanie w zaburzeniach oddychania
 • Zaburzenia rytmu serca i elektroterapię

► Więcej informacji

Kurs PALS jest przeznaczony dla personelu medycznego odpowiedzialnego za reagowanie w nagłych
przypadkach u niemowląt i dzieci.
Personel ten obejmuje osoby wchodzące w skład zespołów
ratownictwa medycznego, jak również personel oddziałów ratunkowych i intensywnej terapii, taki
jak lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, oraz inne osoby potrzebujące certyfikatu ukończenia
kursu PALS z przyczyn zawodowych lub innych.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują oficjalny certyfikat
American Heart
Association ważny przez 2 lata i honorowany w osiemdziesięciu czterech
krajach Świata.


ZABIEGI RATUJĄCE ŻYCIE W OBRAŻENIACH CIAŁA

ZAAWANSOWANE ZABIEGI RATUJĄCE ŻYCIE W OBRAŻENIACH CIAŁA W OPIECE PRZEDSZPITALNEJ

Intensywny trzydniowy międzynarodowy kurs postępowania z poszkodowanym po urazie
w opiece przedszpitalnej.

► Pełen opis szkolenia

Tematyka kursu:

 • zabezpieczanie miejsca zdarzenia
 • urazy czaszkowo-mózgowe i kręgosłupa
 • urazy klatki piersiowej, brzucha i kończyn

► Więcej informacji

Przed rozpoczęciem kursu każdy uczestnik otrzymuje doskonały podręcznik ITLS
w języku polskim.

Kurs jest zakończony egzaminem testowym i praktycznym. W zależności od wyników
egzaminu, uczestnicy otrzymują oficjalny certyfikat ITLS lub zaświadczenie o uczestnictwie.
Za udział w kursie ITLS ratownicy medyczni otrzymują 24 pkt. edukacyjnych.
Osoby, które uzyskają najwyższe oceny z egzaminu końcowego będą miały możliwość
wzięcia udziału w kursie instruktorskim.