Dla handlowców – szkolenia

Zaawansowane negocjacje i asertywność w sprzedażynegocjacje

  • Czym są negocjacje – sens negocjowania, podejście (nastawienie) do negocjacji
  • Style prowadzenia negocjacji; analiza sytuacji przed negocjacjami i ich przygotowanie
  • Przeszkody i trudne sytuacje w negocjacjach
  • Zachowania dobrego negocjatora
  • Rozwiązywanie konfliktów i zarządzanie konfliktami

► Więcej informacji


Szkolenia z zarządzania zespołem

Trudny klient

  • Budowanie dobrego kontaktu z rozmówcą
  • Zadawanie trudnych pytań
  • Klasyfikacja pytań
  • Komunikacja jako proces dwupoziomowy
  • Najczęściej popełniane błędy w kontakcie z klientem

► Więcej informacji


Budowanie długotrwałej relacjirelacje

  • Zdawanie trudnych pytań
  • Klasyfikacja pytań
  • Wykorzystanie języka perswazji – kasownik „ale”, zaprzeczenie „nie”, pytanie „dlaczego”, kontrsugestywność, implikacje i presupozycje
  • Podstawy psychologii perswazji – punkt prawdy, kotwiczenie klienta

► Więcej informacji

 


Reguły wpływu społecznego oraz język perswazji w służbie handlowcawywieranie wpływu

 • Zasady wywierania wpływu na ludzi wg Roberta Cialdiniego
 • Podstawy budowania strategii sprzedaży wobec konkretnego klienta
 • Techniki prowadzenia rozmowy handlowej

► Więcej informacji

 


Asertywność w negocjacjach kluczowym czynnikiem sukcesu w pracy handlowcaasertywność

 • Weryfikacja przekonań dotyczących relacji handlowiec-klient
 • Przedstawienie poziomów neurologicznych Roberta Dilts’a i umiejscowienie ich w realiach pracy przedstawiciela handlowego
 • Uświadomienie zasady negocjacyjnej win-win poprzez jej doświadczenie
 • Przypomnienie zasady SMART w odniesieniu do zawierania i egzekwowania zobowiązań
 • Pokazanie postaw asertywnych, bierno-uległych, manipulacyjnych i agresywnych w pracy z klientami

 

► Więcej informacji