Szkolenia managerskie

Przygotowane przez nas zestawy szkoleń przybliżą Cię do zostania idealnym managerem! Jakie cechy powinien mieć perfekcyjny przywódca? O tym więcej w nowym artykule – Jak stać się idealnym managerem.

 

Akademia Managera

 • Poznanie własnego stylu przywództwa, swoich mocnych i słabych stron
 • Nabycie umiejętności planowania działań, ustalania celów priorytetowych i ich egzekwowania
 • Poznanie zasad efektywnego zarządzania sobą w czasie
 • Doskonalenie umiejętności menedżerskich, budowania zespołu i zarządzania jego potencjałem

► Więcej informacji


Szkolenia dla KAMów – Zarządzanie klientem strategicznym

 • Uświadomienie roli KAM w organizacji.
 • Aktywne wsparcie klienta w procesie realizacji kontraktu
 • Wypracowanie planu przygotowania do negocjacji rocznych
 • Zakończenie negocjacji w kontekście długofalowej współpracy

► Więcej informacji


Jak motywować podwładnych i skutecznie nimi kierować? – standardy zarządzania zespołamimotivation

 • Szef to zawód
 • Karanie i nagradzanie podwładnych
 • Expose szefa
 • Informacja zwrotna

► Więcej informacji


Coach, mentor czy doradca – rola szefa w zespole

 • Szef a coachrola mentora
 • Coaching – definicja
 • Etapy uczenia się
 • Proces coachingu
 • Style coachingu

► Więcej informacji


Rozmowy oceniające i coachingowecoaching

 • Cele i funkcje oceny
 • System ocen
 • Zasady prowadzenia rozmowy oceniającej
 • Błędy w procesie oceniania
 • Różne typy pracowników

► Więcej informacji


Czerpanie siły z różnorodności – przejdź z zespołem drogę do sukcesu image006

 • Wykształcenie pozytywnego nastawienia wobec pracy zespołowej, dzielenia się wiedzą, kierowania pracą innych
 • Rozwój kompetencji w zakresie współpracy
 • Poznanie i umiejętność stosowania wybranych narzędzi komunikacji

► Więcej informacjiJak stać się profesjonalnym managerem?manager

 • Uświadomienie korzyści z właściwego planowania, uwzględniającego czas, priorytety, a także zasoby członków zespołu
 • Poznanie zasad i korzyści z delegowania zadań i uprawnień
 • Doskonalenie umiejętności wpływania na pracowników w celu zwiększenia ich zaangażowania w wykonywaną pracę

► Więcej informacji


Jak skutecznie przewodzić w sytuacji zmiany?change

 • Poznanie czynników wywołujących zmiany i źródeł oporu wobec zmian
 • Poznanie różnorodnych podejść do planowanej zmiany
 • Nabycie umiejętności dostosowania stylu przywództwa do sytuacji
 • Rozwinięcie umiejętności wyznaczania celów i kontrolowania ich realizacji

► Więcej informacji


Pożegnanie z konfliktem. Budowanie silnego zespołubudowanie zespołu

 • Świadomość strategii radzenia sobie z konfliktem
 • Koło konfliktu
 • 4 etapy konstruktywnego sporu procedura Gordona
 • Test nastawienia do rozwiązywania konfliktu -TOSI
 • Komunikat „JA”

► Więcej informacji


Zarządzanie zespołem call centercallcenter

 • Zarządzanie zespołem konsultantów – wstęp
 • Style zarządzania zasobami ludzkimi
 • Skuteczna komunikacja
 • Rekrutacja konsultantów

► Więcej informacji


Kreowanie wizerunku Managera / Firmy w Social Media wizerunek w sieci

 • Dla kogo jest to szkolenie?
 • Szkolenie skierowane jest do osób, które poprzez media społecznościowe chcą zbudować swój wizerunek profesjonalnego Managera lub Firmy
 • Także dla osób, które są odpowiedzialne za działania marketingowe oraz chcą zdobyć bądź poszerzyć swoją wiedzę z zakresu projektów w e-przestrzeni

► Więcej informacji


Kreowanie wizerunku Managera / Firmy w e-przestrzeni

 • Dla kogo jest to szkolenie?
 • Szkolenie skierowane jest do osób,
  które
  poprzez spójne działania w e-przestrzeni chcą zbudować swój wizerunek profesjonalnego Managera lub Firmy. Także dla osób,
  które są odpowiedzialne za działania marketingowe

  social-371649_1280 oraz chcą zdobyć bądź poszerzyć swoją wiedzę z zakresu
  projektów w e-przestrzeni

► Więcej informacji


Budowa strategii komunikacji w social mediach

W trakcie pracy w grupach uczestnicy:

 • Ocenią potencjał wybranych marek
 • Przygotują ramową strategię komunikacji w social mediach
 • Samodzielnie dobiorą narzędzia i kanały komunikacji
 • Stworzą pomysły na wizualizacje i spróbują sił w copywritingu

Ponadto dowiedzą się:

► Więcej informacji