Szkolenia dla KAMów

OFERTA SZKOLENIOWA DLA KEY ACCOUNT MANAGERÓW

 

“ZARZĄDZANIE KLIENTEM STRATEGICZNYM”


Dzień 1:

 1. WPROWADZENIE:
  1. Uświadomienie roli KAM w organizacji – klient zewnętrzny i klient wewnętrzny – pozycja KAM w firmie
  2. Zbudowanie świadomości partnerstwa we współpracy z sieciami
  3. Potrzeby a interesy
  4. Zarządzanie emocjami
  5. Strategiczne podejście do klienta – różnice pomiędzy sieciami i grupami zakupowymi
 1. PLANOWANIE-przygotowanie do negocjacji
  1. Postawy w negocjacjach – test i ćwiczenia
  2. Zachowania dobrego negocjatora – czy wolno mi się pomylić
  3. Asertywność w kontaktach handlowych – czy wolno mi powiedzieć nie
  4. Cele negocjacyjne
  5. Obszary do negocjacji
  6. Argumenty
  7. Motywacje, misja i cele
  8. BATNA- moja i adwersarza

 


Dzień 2:

 1. REALIZACJA czyli partnerstwo w biznesie
  1. Rozpoczęcie negocjacji
  2. Znaczenie czasu w negocjacjach
  3. Wykorzystanie terytorium
  4. Zarządzanie konfliktami, przełamywanie impasów
  5. Przejmowanie inicjatywy
  6. Zarzadzanie ustępstwami
  7. Zakończenie negocjacji w kontekście długofalowej współpracy
 1. KOORDYNACJA
  1. Aktywne wsparcie klienta w procesie realizacji kontraktu czyli gdzie kończy się moja odpowiedzialność
 2. FOLLOW-UP czyli kluczowe elementy w budowaniu długofalowej współpracy
  1. Cele moje a sieci
  2. Moje mocne i słabe strony w kontekście potrzeb sieci
 1. ACTION PLAN

Wypracowanie planu przygotowania do negocjacji rocznych.