„Zastosuj akcję do słów, a słowa do akcji” William Szekspir