„Przygotowanie jest najważniejszym kluczem do sukcesu” Henry Ford