Nowe tematy szkoleń dla placówek medycznych

Czerwiec mija w Formatrix pod znakiem intensywnych szkoleń dla placówek medycznych.

Szkolimy już nie tylko wiodące Przychodnie Zdrowia ( np. w Tychach czy Sosnowcu ), ale również szpitale ( Centrum Zdrowia Tuchów) czy Ośrodki Sanatoryjne (Uzdrowisko Rabka)!

Rozszerzyliśmy również nasz wachlarz tematyczny proponowanych kursów. Oprócz „Doskonalenia obsługi pacjenta” dla pielęgniarek, położnych i rejestratorek proponujemy szkolenia informatyczne z obsługi programu mMedica , a także szkolenia prawnicze „Wykonywanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta i wytycznymi rzeczników praw pacjenta” jak również  „Zasady prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej. Czynniki ryzyka związane z działalnością medyczną. Podstawy prawne odpowiedzialności w przypadku błędu medycznego”.

Kontynuujemy nadal szkolenia z resuscytacji krążeniowo-oddechowej z certyfikatem American Heart Associaation ( BLS, ITLS, ACLS ).