DOSTĘPNOŚĆ PLUS

Program Dostępność Plus dla zdrowia stanowi część rządowego Programu Dostępność Plus, który kompleksowo obejmuje obszar dostępności w Polsce. Celem Programu Dostępność Plus jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług i możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób ze szczególnymi potrzebami.

Prowadzimy szkolenia dla personelu medycznego zgodnie z wymogami rządowego programu w zakresie:

 • Komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami
 • Umiejętności komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami
 • Kompetencji społecznych właściwe dla komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami
 • Kompetencji cyfrowych 
 • Zatrudniania osób z niepełnosprawnością 

O inne tematy zapytaj bezpośrednio pod telefonem 605 452 073

 

DOSKONALENIE OBSŁUGI PACJENTÓW ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Przykładowy program kursu:

Część teoretyczna:

 • Standardy postępowania personel medyczny-pacjent ze szczególnymi potrzebami, jako warunek skutecznego leczenia
 • Zasady skutecznej komunikacji z pacjentami ze szczególnymi potrzebami, uwzględniając bariery komunikacyjne w przypadku najczęściej spotykanych jednostek chorobowych.
 • Standardy procesu obsługi pacjenta ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z kartą praw pacjenta
 • Sposoby postępowania w sytuacjach trudnych z osobami głuchymi, głuchoniemymi, niewidomymi oraz pacjentami z pozostałymi najczęściej spotykanymi niepełnosprawnościami - teoria
 • Umiejętność oferowania usług medycznych uwzględniając potrzeby pacjentów ze szczególnymi potrzebami - teoria
 • Najczęściej spotykane bariery komunikacyjne u osób ze szczególnymi potrzebami czyli u: 

- Osób niewidomych i słabo widzących,

- Osób z niepełnosprawnością słuchu,

- Osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się,

- Osób głuchoniemych,

- Osób z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną,

- Osób starszych i osłabionych chorobami,

- Kobiet w ciąży,

- Osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi,

- Osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego lub mówionego),

- Osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci),

- Osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem.

 • Przekazywanie skutecznej informacji zwrotnej metodą Schulza von Thuna – teoria
 • Asertywność jako postawa ułatwiająca obsługę osób ze specjalnymi potrzebami w szczególności jako prewencja sytuacji trudnych - teoria
 • Jak rozwiać wątpliwości pacjenta czyli sekret radzenia sobie z zastrzeżeniami w kontaktach z osobami ze szczególnymi potrzebami – teoria
 • Empatia jako niezbędna kompetencja skutecznej komunikacji z pacjentami ze szczególnymi potrzebami

Część teoretyczna zostanie przeprowadzona w postaci wykładu przy wsparciu prezentacji multimedialnej oraz krótkich filmów instruktażowych.

Część warsztatowa:

 • Sposoby postępowania w sytuacjach trudnych z osobami głuchymi, głuchoniemymi, niewidomymi oraz pacjentami z pozostałymi najczęściej spotykanymi niepełnosprawnościami – scenki, ćwiczenia.
 • Umiejętność oferowania usług medycznych uwzględniając potrzeby pacjentów ze szczególnymi potrzebami – scenki, ćwiczenia
 • Najczęściej spotykane bariery komunikacyjne u osób ze szczególnymi potrzebami czyli u: 

- Osób niewidomych i słabo widzących,

- Osób z niepełnosprawnością słuchu,

- Osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się,

- Osób głuchoniemych,

- Osób z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną,

- Osób starszych i osłabionych chorobami,

- Kobiet w ciąży,

- Osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi,

- Osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego lub mówionego),

- Osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci),

- Osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem,

- W innych najczęściej u Państwa spotykanych przypadkach potrzeb.

Do każdego przypadku zostaną odegrane scenki na podstawie wcześniej przygotowanych przez uczestników case study, na podstawie doświadczenia zawodowego i/lub wytycznych obowiązujących standardów postępowania.

 • Przekazywanie skutecznej informacji zwrotnej metodą Schulza von Thuna – ćwiczenia
 • Asertywna obrona własnych granic w 4 krokach wg Pameli Butler - ćwiczenia
 • Asertywna odmowa – technika zdartej płyty- ćwiczenia na forum i w parach
 • Jak rozwiać wątpliwości pacjenta czyli sekret radzenia sobie z zastrzeżeniami w kontaktach z osobami ze szczególnymi potrzebami

Część praktyczna będzie odbywać się w sposób różnorodny. Przepracujemy wszystkie sytuacje trudne w formie praktycznych ćwiczeń w dwójkach, trójkach, większych podgrupach, zrealizujemy scenki na forum oraz scenki symultaniczne. Wszystkie przypadki opracujemy wstępnie graficznie na zajęciach malując w podgrupach proponowane plakaty ułatwiające późniejszą obsługę osób ze szczególnymi potrzebami. Do tygodnia po szkoleniu, dostarczymy opracowany komputerowo graficzny plakat z wypracowanym na zajęciach algorytmem postępowania z osobami ze szczególnymi potrzebami.

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Marcin Filipowski
tel. +48 605 452 073
[email protected]