Doskonalenie umiejętności komunikacji i organizacji czasu pracy dla pracowników produkcji firmy ROKER

Dla pracowników produkcji Piekarni/Cukierni Roker przygotowaliśmy specjalne szkolenie. Podczas 16 godzin szkolenia oprócz zajęć teoretycznych , pracownicy mięli warsztaty podczas, których grali w strategiczną grę przygotowaną specjalnie dla firmy Roker. W szkoleniu wzięli udział zarówno pracownicy produkcji, jak i kierownicy.

Korzyści wynikające z gry:

 • Rozwój kompetencji związanych z zarządzaniem czasem, projektem
 • Kształtowanie współpracy w zespole i pomiędzy zespołami
 • Usprawnienie procesów planowania i koordynacji zadań
 • Doświadczenie konsekwencji niewykonania zadań kluczowych i/lub priorytetów i zastanowienie się nad przyczynami i narzędziami, które mogą temu zapobiec

Opis i cel szkolenia:

Organizacje nieustannie doskonalące swoje działania wiedzą, jak wiele zależy od umiejętnego zarządzania zespołem. Jest to szczególnie istotne w zespole kierowników i w grupie pracowników produkcyjnych, którzy codziennie wykonują dziesiątki powtarzalnych czynności z błędną świadomością ich braku wpływu na globalne wyniki firmy.  Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności obecnych i przyszłych liderów zespołów, którzy dzięki poznanym metodom i technikom będą potrafili motywować i angażować pracowników do rozwiązywania bieżących problemów oraz ciągłego doskonalenia.

Korzyści ze szkolenia:

 • Poznanie standardów funkcjonowania zespołu produkcyjnego w organizacji
 • Nabycie umiejętności zarządzania zespołem pracowników
 • Rozwinięcie umiejętności pracy z zespołem rozwiązującym problemy
 • Zapoznanie się z technikami skutecznej komunikacji
 • Nabycie umiejętności planowania pracy własnej i zespołu
 • Poznanie procesu motywowania pracowników do zaangażowania w doskonalenie
 • Zdobycie wiedzy o prowadzeniu efektywnych spotkań z pracownikami