Pod koniec maja zrealizowaliśmy szkolenie w Radomiu pt. „Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, organizacja pracy personelu medycznego w placówkach medycznych” a kolejne jutro w Zabrzu przed nami! Zachęcamy...
Czytaj dalej